şükela:  tümü | bugün
 • belirli bir zaman dilimi -jeolojik zaman- içinde ortaya çıkmış, gelişimini tamamlamış ve yok olmuş canlıların fosillerine verilen isim.

  bu tür fosiller jeolojik/paleontolojik açıdan çok yararlıdırlar. zira kısa bir zaman diliminde yaşadıklarından ve o zamanı karakterize ettiklerinden, içinde bulundukları katmanın yaşını bulmamıza yararlar. misal ecnebi isimli bir fosilimiz olsun ve araştırmalarımıza göre diyebilelim ki bu fosil 120-140 milyon yıl önce yaşamıştır. buna göre ecnebi'nin bulunduğu bir formasyonda, ecnebi fosilinin bulunduğu katman 120-140 milyon yaşında diyebiliriz -fosilin taşınmamış yani otokton olduğunu varsayarsak-. bu bilgi ışığında diyebiliriz ki ecnebi fosilinin bulunduğu katmanın altındaki katmanlar ecnebi'nin yaşından daha eski, üstündeki katmanlar ise ecnebi'nin yaşından daha genç birimlerdir.

  bu yaş tespitinden sonra jeolojik zaman çizelgemize bakarak o bölgedeki ekolojik evrimden, tektonik olayların gelişiminden ve karşılaşılması muhtemel fosillerden söz edebiliriz.
 • yaşadığı devri karakterize eden, taşlaşmış bitki veya hayvan kalıntılarına* verilen isimdir.

  link
 • belirli bir jeolojik devrede ortaya çıkıp hızla gelişen ve kısa bir süre yaşadıktan sonra ortadan kaybolan, nesli tükenen hayvan ve bitki gruplarının önemli cins ve türlerine denir.

  bu fosiller belirli stratigrafik birimleri temsil ederler.

  örnek vermek gerekirse, graprolitler ordovisien ve silürien'de kaledonien kıvrımlarının bulunduğu alanlarda gelişmişler ve sonra yok olmuşlardır. yani graptolit içeren bir stratigrafik birimin için ordovisien veya silürien yaşlı demek yanlış olmayacaktır.

  karakteristik fosilden farklı kaynaklarda index fossil, guide fossil, rehber fosil olarak da bahsedilir.