şükela:  tümü | bugün
 • dün yıl dönümünü idrak edemediğimiz! kurtuluş savaşını büyük destan yapan nice destandan bir tanesi. var mıdır acaba dünyada başka bir millet, böyle bir tarihi mirası olsun da bu kadar habersiz olsun.
  her neyse, o yiğit adamların hepsinin ruhu şad olsun, allah onlardan razı olsun.
 • adana'nın istiklalini sağlayan harekettir.
 • resmi rakamlara göre sadece 44 kuvayı milliye mensubuyla 700 kişilik fransız ordu gücünü kayıpsız olarak yerle yeksan ettiğmiz baskın.
 • snow pass falan sanirsin game of thrones kafalari
 • karboğazı savaşı ve gülek boğazı savaşı olarak adlandırılan, 27-28 mayıs 1920 tarihinde, kurtuluş savaşı esnasında kuvay-i milliye ile fransızlar arasında toros dağları'nın eteğinde çıkan çatışma.

  arka plan
  osmanlı imparatorluğu, ı. dünya savaşı'nı kaybetmiş, ordusu mondros ateşkes antlaşması'yla silahsız bırakılmıştı. osmanlı askerleri terhis edildi fakat anadolu'da işgale karşı direnmek için kuvay-i milliye birlikleri oluştu. mondros ateşkes antlaşması'ndan 47 gün sonra fransızlar antlaşmayı ihlal ederek 17 aralık 1918 tarihinde mersin'i işgal etti. güneybatı tarafını ise italyanlar işgal etti. osmanlı imparatorluğu'nun akdeniz ile bağlantıları kesildi.

  dağ kontrolü için fransız planları
  fransız kuvvetleri işgali hızlandırmak ve kuvay-i milliye kuvvetlerinin denizden gelecek yardım yollarını kesmek amacı ile çukurova gibi alüvyal ovaları ve akdeniz kıyılarını kontrol etmeyi istedi fakat toros dağları'nın dik yamaçları ve geçiş yollarının çoğuna kuvay-i milliye kuvvetlerinin hakim olması nedeniyle bölgeye hakimiyet kurması zorlaştı. fransızlar bunun üzerine türk kuvvetlerinin yardım yolu olan gülek boğazı'nı ilhak etmeye başladı. gülek boğazı'nın kontrol edilmeye çalışıldığını gören kuvay-i milliye kuvvetleri ve fransızlar arasında çatışma başladı.

  önemi ve sonuçları
  karboğazı baskını, çukurova’nın kurtuluşunda bir dönüm noktasıdır. ankara anlaşması'nın temelini oluşturması yönüyle çok önemlidir. kesin türk zaferiyle sonuçlanan çatışmada, 100 yaralı olmak üzere 650 er ve 1 binbaşı 23 subay esir alınmıştır. bu önemli başarılarının ardından olayın kahramanlarına mustafa kemal atatürk tarafından "devamlı başarılarınızı tebrik eder, size ve kahraman kuvayı milliyemize selam ve teşekkür ederim." telgrafı iletilmiş ve tebrik edilmiştir. ayrıca bölge halkı ve kültür ve turizm bakanlığı, karboğazı'nda olan çatışmaları ve olayları nesilden nesile aktarmış ve gülek'in savaştaki stratejik önemini bölge halkına tanıtmıştır.

  kaynak