şükela:  tümü | bugün
 • cardiac arrest kalp durmasi anlamina gelen tibbi bir terimdir ve arrest meydana geldiginde dolasim durmus oldugundan ilac verilmesi faydasizdir, ilk yapilmasi gereken islem kalp masajidir, cogunlukla solunum da durmus olacagindan (respiratuar arrest) suni solunum da yapmak gerekir.
 • "why is everything a cardiac arrest? what happened to chest pain, difficulty breathing, fractured hands? come on people" --bringing out the dead
 • araştırıldığında eğer retrospektif olarak saptanabilirse aşağıdakilerden birinin sonucu olarak meydana geldiği anlaşılabilecek ölüm şekli . kardiak arrest olarak da adlandırılır.

  1.)kalp hastalıkları
  -myocard infarktüsü*
  -akut miyokardit
  -myopati
  -iletim defektleri**
  -konstruktif perikardit
  -valvuler stenoz

  2.)solunum yetmezliği
  o2 parsiyel basıncının düşmesi
  hava yolu obstruksiyonu
  *dilin arkaya kayması
  *tümör
  *bronkokonstruksiyon
  pulmoner hastalıklar
  *atelektazi
  *pnömoni
  * alveollerde yapısal değişiklikler
  *şiddetli amfizem
  solunum merkezinin kontrolünde bozukluk

  3.)hipovolemi: akut sıvı ve kan kaybıdır...

  4.)metabolit , elektrolit bozuklukları : kan ph'sının kompanse edilebilir düzeyin altında olması.

  5.)isı : merkezi ısı 18-30°c altına düşerse (ventriküler taşikardi oluşabilir!)

  6.)ani hipotansiyon

  7.)diğer nedenler:
  ilaç ve zehirler
  aneztesikler ve bazı anestezi yöntemleri
  hava embolisi
  vagal inhibisyon
 • kardiak arrest nedenleri

  1. kalp hastalıkları kardiak arrest nedenlerinin en önemli kısmını oluşturur. dolaşımda akut obstrüksiyon (ani damar tıkanmaları ) örn. aort diseksiyonu nadiren yapay bir valvin kopması. myokard iskemisi, akut myokardit, miyopatiler, iletim defektleri bunların başında gelir. primer olarak kalp hasdtalığı olmamakla birlikte kalbin çalışmasını engelleyen, tansiyon pnömotoraks, diyafragm rüptürü, masif pulmoner tromboembolizm gibi ekstra kardiak mekanik nedenler de burada sayılabilir.
  2. hipovolemi. masif kanama ve sıvı kayıpları kan basıncının düşmesi ve miyokard perfüzyonunun bozulması ile arreste neden olabilir.
  3. bayılma. hasta bu durumda horizontal ( yatay ) duruma getirilmezse fatal ( ölümle ) sonuçlanabilir.
  4. ani hipotansiyon koroner perfüzyonunu bozarak arreste neden olabilir.
  5. hava embolisi. oturur pozisyonlardaki ameliyatlarda veya boyun, toraks, meme, pelvis venleri üzerindeki herhangi bir işlem sırasında ( özellikle küretaj ) hava embolisi gelişerek arreste neden olabilir. sol kalpteki girişimlerde özellikle aort klempinin açılması sırasında da daha tehlikeli olan arteriel emboli gelişebilir.
  6. hipoksi ve/veya hiperkapni. üst solunum yolu obstrüksiyonu, solunumun santral depresyonu veya sinir-kas paralizisine bağlı olabilir. erişkinde üst solunum yolu obstrüksiyonuna yol açan nedenlerin başında gıda aspirasyonu ( solunum yoluna kaçması ) gelmektedir. yemek yerken, özellikle iyi çiğnenmemiş büyük parça halinde et aspire edilebilir. yemek yereken konuşma, gülme, alkol alınması bu olasılığı artırır. bu durum sıklıkla lokantalarda görüldüğü ve kalp krizi zannedildiği için yanlışlıkla "cafe coronary" adı verilmiştir.
  7. elektrik veya yıldırım çarpması. elektrik çarpmasından sonra vücuttan geçen akımın şiddeti ve süresine bağlı olarak solunum kaslarında tetani, paralizi, bulber merkezlerin inhibisyonu sonucu kardiak arrest gelişebilir. tetani, akımın geçtiği sürece devam eder ve uzun sürerse hipoksi ile arrest gelişir. akım kesildikten sonra görülen masif konvülsiyon atağı takiben ortaya çıkabilen paralizi de hipoksi sonucu arreste neden olur. elektrik şokunun direkt etkisi ile de ventriküler fibrilasyon veya asistol gelişebilir. bu, genellikle evlerde kullanılan düşük voltajlı ve 2 amperden zayıf akımla olur. daha güçlü bir akım olan yıldırım çarpmasında ise bütün myokardı depolarize eden bir dc şok etkisi ile kalp durabilir. bazan bu olaydan sonra kalp kendiliğinden çalışabilir.
  8. suda boğulma. klinik ve tedavi yönünden belirgin bir farklılık olmamakla birlikte tatlı veya tuzlu suda boğulmalarda fizyopatalojik mekanizma farklıdır. tatlı su ozmotik basıncı daha düşük olduğu için hızla akciğerlerden sistemik dolaşıma geçer. dolaşım volumü 3 dakika içinde % 50 artabilir. sonuçta hemoliz ve hipoksi, yüklenme, hiperpotasemi ( kanda potasyumun artması ) ve hiponatreminin ( kanda sodyumun azalması ) neden olduğu, tedaviye dirençli fibrilasyon ( kalp adelesinde peşpeşe hızlı kasılmalar ) gelişir. tuzlu su ile bunun tersi olur. dolaşımdan alveollere sıvı geçer ve ödem gelişir. boğulmalarda vagal inhibisyona bağlı olarak uzun süreli laringospazm gelişmesi akciğerlere sıvı girmeden asfeksi ile ölüme neden olabileceği gibi, sıvı girişini geciktirdiği için resüsitasyon şansını da artırabilir. hipotermi ve pulmoner enfeksiyon önemli komplikasyonlardır. eğer akciğerler 2 dakikadan uzun süre tatlı su ile doldu ise irreverzibl ventriküler fibrilasyon gelişir. ancak hipotermi koruyucu etki yapabilir. bu nedenle soğumuş bir kişi sudan çıkarıldığında, hiç bir hayat belirtisi olmasa da resüsitasyon ( canlandırma ) denenmelidir. öte yandan tedavi ile olay yerinde veya yolda bilincini kazansa da geç pulmoner ödem ( akciğer ödemi ), solunum yetmezliği ve elektrolit değişiklikleri olabileceğinden, hayati tehlike devam edebilir, bu şahısların hastaneye yatırılması gerekir.
  9. metabolik bozukluklar ve elektrolit değişiklikleri. "tıp mensupları için" kan glukoz düzeyi, ph değişiklikleri, özellikle sodyum, potasyum ve kalsiyum olmak üzere elektrolit değişikliklerikalbin fonksiyonunu bozarlar. örneğin hiperkalemi yavaş geliştiğinde, kalbi diastolde durdurabilir, hızlı geliştiğinde ventrikül fibrilasyonuna neden olabilir. kalsiyum artışı ise kardiak kontraktiliteyi artırarak, kalbi diastolde durdurabilir.
  10. hipotermi. merkezi ısı 28-30 dereceye düştüğünde ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. kaza ile gelişen 30 derece altındaki ciddi hipotermide kan akımı, oksijen gereksinimi, kardiak autput ve kan basıncı azalır; vazokonstrüksiyon ve bradikardi nedeniyle nabzın alınması güçleşir. nabzın gerçekten olmadığını anlamak uzun süre alabilir.
  11. ilaç ve zehirler direkt veya dolaylı olarak kardiyovasküler ve solunum sistemlerinde depresyon yapabilir. bunlar arasında digital, kinidin, prokainamid, aminofilin, kontrast maddeler, sedatif ve hipnotikler sayılabilir.
  12. kan katekolamin düzeyinin artması. heyecan, adrenalin enjeksiyonu, adrenal tümörler nedeniyle artmış katekolaminler kalbin anesteziklere duyarlılığını artırır.
  13. bazı işlem ve uyarılar. kalp kateterizasyonu ve anjiokardiografi sırasında, özellikle kateter ucu sağ ventrikülde iken ventriküler fibrilasyon gelişebilir. rectum, uterus, serviks, glottis, bronşial ağaç, mesane, üretra, mezanter, karotid sinus ve kalbin direkt olarak uyarılması, ekstraoküler kasların veya testisin çekilmesi sonucubradikardi veya asistol gelişebilir. inhalasyon ajanlarının vagotonik etkisi, hiperkapni, hipoksi katekolamin düzeyinde artma bu olasılığı artırır.
  14. tüm hastalıkların terminal döneminde yukarıda belirtilen nedenlerden bir veya birkaçına bağlı olarak kalp durur.
 • duygusal anlamda kalbin artık atmaktan vazgeçmesi...

  (bkz: cardiac arrest)
 • (bkz: asistoli)
 • bilinci kapalı bir kişide kalp atımının olmaması durumu. kısa bir süre içinde müdahale edilmezse dokuların oksijen alması engelleneceğinden beyin hasarı oluşur. kişide solunum olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket olmaması, ve uyarılara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir.
 • çoğu ölüm sebebi olarak yazılan şey. tıpta bir insan asla "eceli gelip" de ölmez, yaşlılıktan ölen insanların genelde ölüm sebebi kardiyak arrest olarak geçer.
 • kalbin durması hali. aslında bir neden değil sonuçtur. hastalıklar ölümle sonuçlanacaksa büyük ihtimalle hasta kardiyak arrest olur.
 • acilde doktorun odasının panosunda gördüğüm yazının bir parçası.
  kardiyak arrest tanısı konulmayacaktır.