şükela:  tümü | bugün
 • kalp yetmezliği sonucu gelişir. kalbin kanı pompalama fonksiyonu bozulmuştur. en önemli neden miyokard enfaktüsü dür. (bkz: kalp krizi)
 • hipotansiyon
  filiform nabız (sayılamayacak kadar süratli ve zayıf nabız)
  renk solukluğu
  şiddetli ağrı
  soğuk terleme
  sıkıntı
  şuur bulanıklığı gibi belirtileri vardır.

  kalp fibrilasyonu, taşikardi (kalbin normal sayıdan fazla kasılması), miyokard enfarktüsü ve kalp yetmezliği sonucunda meydana gelebilir.

  morfinle hasta sakinleştirilir, oksijen ihtiyacı suni solunum veya oksijen verilerek sağlanır. tansiyonun yükselmesi ve kalp atışlarının ritmi, tıbbı tedavi ile kontrol altında tutulmalıdır.
 • tam donanımlı bir merkezde ve kalp kataterizasyonu yapabilecek bir ekibin elindeyseniz. '' intraaortik balon kontrpulsasyonu '' işe yarayabilir. kan akımının geçeceği yolu açarak kalbin işini kolaylaştırmayı hedefler.
 • travmaya bağlı da oluşabilir, daha çok göğüs yaralanmalarında olur. göğüs boşluğuna hava birikmesi, kalp kasında ezilme, kalp çevresinde toplanan kanın kalbi sıkıştırması, havanın damarları tıkaması (bkz: emboli) sonucu ortaya çıkar.
 • kalbin pompa yeteneğinin azalması sonucu gelişen yetersiz doku perfüzyonudur. en sık nedeni, sol ventriküler yetmezlikle giden akut miyokard infarktüsüdür. kardiyojenik şoklu hastalarda, ölüm oranı halen %50-80 arasında değişen yüksek değerlerdedir. hızlı tanı konulması ve kan basıncı ile kardiyak debinin devamlılığı için uygun tedavinin hemen başlanması tedavide başarı için esas oluşturmaktadır.
 • kardiyojenik şok kalbin kanı perifere yeterince pompalayamamasıdır. en sık sebep, miyokard enfarktüsüdür. diğer sebepler ise kalp kapak hastalıkları, kardiyomiyopati ve direkt miyokardiyal kontüzyon olarak tespit edilmektedir. cvp ve pcwp değerlendirildiğinde; bu iki paremetrenin mutlak arttığı tek şok ; kardiyojenik şoktur. kardiyojenik şokun çok benzediği hipovolemik şoktan farkı; boyun venlerinde dolgunluk ve cvp-pcwp artışıdır.