şükela:  tümü | bugün soru sor
  • 1886-1968 arasında yaşamış isviçreli protestan ilahiyatçı. hitleri ve nazileri suçlamış, incilin modern hayatın gereklerine uydurulmasını savunmuştur.
  • insan ve tanrı,zaman ve sonsuzluk arasında nihayeti mümkün olmayan bir farklılık olduğunu savunur ve bunu incil'in temeline oturtur.
  • isviçreli protestan teolog.

    bonn üniversitesi profesörüyken hitler tarafından görevden alındı. isviçre’ye giderek orada bu hükümete karşı protestan direnişini destekledi. calvinist öğretisi, protestanlığın ve katolikliğin diğer kollarına da tümüyle karşı çıktı. öğretisinin belirgin özelliği, incil’de köklü bir dönüşten yana olmasıdır. bu edenle, incil öğretiminin ve kilise’nin siyasal nüfuzunun yeniden canlandırılmasını amaçlayan barth’ın teolojisi, liberalizm, laiklik, tarihselcilik, nasyonal-sosyalizm, hümanizm gibi modern çağda görülen, incil’den sapmaları reddeder. barth’a göre, kilise’nin tarihsel görevine bağlı kalabilmesi, ancak her türlü kudret sorusundan vazgeçmesiyle olanaklıdır çünkü kilise kendisi için değil, başkaları için vardır, kurtarıcı bir söz’ün hizmetindedir. tanrı ile yeni bir ilişkinin ve adaletin hüküm süreceği bir insan topluluğunun kurulması onun varlık nedenidir. barth’ın günümüz hristiyan dünyasının tümü üzerinde düşünsel ve dinsel etkisi büyük olmuştur.
  • doğal teolojiyi reddeden ilahiyatçı. doğal teolojiden kastettiği şey ise felsefe, antropoloji, bilim ve mantık. barth'ın argümanı bu yöntemlerle tanrı'yı bilmenin ve tanımamanın mümkün olmadığıdır. tanrı'yı tanımanın ve bilmenin tek yolunun isa mesih'i bilmekten geçtiğini savunur. bunu söylemesinin en baş nedeni tanrı'yı tanımanın sadece tanrı kendisini bize tanıtırsa mümkün olmasıdır. ve tanrı kendini bize mesih'te tanıtır. isa mesih tanrı'nın en doğrudan vahyidir. dolaysıyla barth'a göre tanrı'yı tanımanın tek yolu isa mesih'i tanımaktan geçer.

    "çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence mesih’te bulunuyor" (koloseliler 2:9)