şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: yabancılaşma) avcılık ve toplayıcılıktan tarımsal yaşama (bkz: civilization) geçen toplumlarda işçi ve köylü sınıfları ortaya çıkmıştır.
  avcılık ve toplayıcılık döneminde herbir birey doğaya verdiği emeğe karşılık bu emeğin karşılığını almaktaydı. lakin artık işçi ve köylülerin emeklerinin karşılığı, katmanlaşmanın (bkz: social stratification) üst kısmında yer alan ve de bir nevi burjuva olarak addedilen kimseler tarafından alınmaya başlandı.
  dolayısıyla bu durum işçinin doğaya yabancılaşması olarak adlandırılır.

  öte yandan sanayi devrimi'yle (bkz: industrial revolution) birlikte yükselişe geçen kapitalizm'den dolayı işçi sınıfı artık verdikleri emeklerinin karşılığında bir miktar kapital almaya başladılar. yani hem üretilen mallar hem de emeğin kendisi işçiye yabancılaşmış oldu.
  (bkz: 1844 elyazmaları)-karl marx
 • turşu suyunun sirkeyle iyi olacağıdır. rahmetli, her fırsatında sirkeyi savunmuştur.
  das capital kitabının ana tezi, limonlu turşu suyu üzerine kurulu ekonominin çökmeye mahkum olmasıdır.
 • kapitalizmin dozunun artması, toplumu sosyalizme yaklaştırır.
 • bence din hakkındaki görüşleridir.

  dinin meşhur olan ifadesiyle “halkın afyonu” olduğunu ve insanların farkında olmadan baskı altında yaşamalarına vesile olduğunu, uyutulduklarını düşünüyordu.

  bahsettiği “devrim”den sonra dinin de kalmayacağını, böylece insanların kendilerini gerçekleştirip dünyaya yarar sağlamak adına daha anlamlı işler yapacaklarına inanıyordu. gerçi bu “devrim” bence her zaman hayal unsuru olarak kalacaktır.

  fakat din konusunda değindiği noktalara hak vermemek elde değil.

  edit : bir arkadaş uyardı. marx'ın din düşmanı olduğuna dair bir izlenim uyandırmışım fark etmeden. marx din düşmanı değildi, dini halkın tek umudu olarak gösteren sisteme düşmandı .

  halkı sevdiği için, dinin getirdiği sahte mutluluğun bitmesi gerektiğini ve gerçek mutluluğa ulaşma yolunda dinin etkisinin azaltılması gerektiğini düşündü. bunun da bir anda olabilecek bir şey değil, toplumun gelişme ve kendini gerçekleştirme sürecinde mümkün olabileceğine inanıyordu.
 • (bkz: olumsuzlamanın olumsuzlanması)

  "her tez kendi içinde, kendisinin nihayetinde çökmesine neden olacak sorunlar ve güçlükler barındırır."

  feodal sistemin çöküp yerini kapitalist sistemin alması gerçeği var. sosyalizm de kapitalizm'in sorunlarını açığa çıkarıp onu olumsuzlayacaktır.
 • toplumdaki 2 sınıf (burjuva-proleterya) birbirine bir ip ile bağlıdır. bu ip gerilir ve kopma noktasına gelirse yani zengin daha zengin fakir daha fakir olursa bu durumda ip kopar ve orada sosyalizm'den geçmemiş komunizm doğar.
 • "her şey ekonomiktir." sözü. diğer anlattıkları ayrıntıdır benim için.
 • insan bilincini içinde yaşadığı maddi koşulların (ait olduğu sınıfın) belirliyor olması,
  genel bir "insan doğası" kavramının olmaması, bunun tarihsel koşullarca belirlenen ve değişken birşey olması.