şükela:  tümü | bugün
 • divan edebiyatında şairin kendini ve dönem yöneticilerinden birini övdüğü şiir çeşidi.
 • urdu, ve hint edebiyatından acem diyarlarına ordan da bize akmış nazım biçimi.
 • bölümleri:
  1. nesip : doğa güzelliklerinden bahsedilen bölüm
  2. girizgâh : asıl konuya giriş
  3. methiye : asıl anlatılmak istenen kısım, tanrı, peygamber ya da dönemin büyüklerine övgü
  4. fahriye : şairin kendisini övdüğü bölüm
  5. duâ : şiirdeki kişi için dua edilir ve bitirilir
 • konularına göre isimlendirilişi:

  tevhid : tanrı'nın birliğini, yüceliğini anlatan kasideler
  münacaat : tanrıya yalvarmak için yazılan kasideler
  na'at : peygamberi övmek için olanlar
  methiye : devlet büyüklerini övmek için olanlar
 • en fazla 99 beyitten olusan hede.
 • bir orhan veli şiir'i

  kaside

  elinde bursa cakisi,
  boynunda kirmizi yazma;
  degnek soyarsin aksamlara kadar,
  filya tarlasinda.

  ben sana hayran,
  sen cama tirman.
 • müzikte da karşınıza çıkabilecek bir tabirdir kaside. kabaca, gazelin dini müzikteki karşılığı denilebilir.
 • 1997 yılında kurulan kadın siyasetciler derneginin kısaltmasi.
 • uyak düzeni aa-ba-ca-da... diye gider. nesiplerine, konularına, rediflerine ve uyaklarının son harfine göre de ayrıca adlandırılırlar. en güzel beyitine "beytül kasid" adı verilir.
 • kasidelerin özel adı olmaz. ya nesip bölümlerindeki tasvirin teması ya da redifleriyle adlandırılır bunlar. (bkz: su kasidesi)