şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: irtifak hakki)
 • (bkz: kat mulkiyeti)
 • apartman gibi müşterek arazi üzerinde mülkiyet sahibi olma durumu
 • kat irtifakı; yapılacak olan yapının henüz tamamlanmadan bağımsız bölümlere ayrılması sırasında verilen tapu örneğine denir.

  müteahhit tarafından yapılan projenin çizimi yapılır ve bu çizim ile birlikte belediyeye gidip inşaat izni alınırken, arsa dairelere ayrılır. bundan sonra da kat irtifak tapusu çıkartılmalıdır. bu tapu da daire numaraları ve dairelerin kime ait olduğu yazılı olmak durumundadır. inşaat halinde satın alınan bağımsız bölümler için geçerli olan kat irtifak tapusu, inşaatı yapan firmada arsa tapusu bulunur.

  kat irtifakında aranan şartlar
  1. yapı tamamlanmamış olmalıdır.
  2. arsa üzerine yapılacak olan yapıda bağımsız bölümleri olması gerekmektedir.
  3. yapının tamamında kat irtifakı olmalıdır.
  4. maliklerin hepsi böyle bir şey talep etmelidir.
  5. kanunda belirtilen belgelerin alınması şarttır.

  kat irtifakı için gerekli evraklar
  1. bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri, bu değerlere orantılı bir şekilde arsa paylarının yazılı olduğu bir dilekçe gereklidir.
  2. yapının bir mühendis ya da mimar tarafından yapılması gerekmektedir.
  3. söz konusu yapının belediye tarafından onaylanması şarttır.
  4. arsa üzerinde inşa edilecek olan yapının konumu, arsada yer alacak olan yollar, caddeler, parklar, bahçeler belirtilerek belediyenin onayının alınması zorunludur.
  5. ana gayrimenkulün yönetim planı tüm maliklerce imzalanmış olmalıdır.
  6. bağımsız bölümlerin sırasıyla tüm detaylarının yazılı olduğu bir liste düzenlemelidir. bu listenin tüm malikler tarafından imzalanarak, noterde onaylanmış olmalıdır.
  7. taşınmaz malın arsa payı, adedi, parsel ve paftası belirtilmelidir.
  8. tarafların nüfus cüzdanı, pasaportu ve vergi numarası bildirilmelidir.

  iskan talebi için gerekli evraklar
  1. s.s.k ilişik kesme belgesi
  2. vergi ilişik kesme belgesi( vergi dairesinden)
  3. kanal vizesi (aski'den)
  4. cephe fotoğrafları
  5. ego uygunluk belgesi
  6. telekom uygunluk belgesi
  7. sığınak uygunluk belgesi (kaymakamlık sivil savunma müdürlüğü)
  8. numarataj uygunluk belgesi (büyük şehir belediyesi fen işleri daire başkanlığı)
  9. temel vizesi
  10. ısı yalıtım vizesi
  11. toprak vizesi
  12. demir vize kartı
  13. iskân harçları
  14. yapı denetim uygunluk belgesi
  15. asansör vizesi
  16. yangın güvenlik raporu.
 • mortgage sisteminde bir gayrimenkulün "kredi değerlemesine tabi"-ekspertiz işlemine uygun- olması adına aranan tapu türlerindendir.

  diğerleri için;

  (bkz: kargir yapı)-ya da kargir apartman diye geçer-
  (bkz: kat mülkiyeti)
 • eğer diğer apartman sakinleriyle kat irtifakını kat mülkiyetine çevirme konusunda görüş birliğine varılmazsa ceza dışında ileriye dönük başka sıkıntılar yaşatabilir mi diye merak ettiren tapu çeşidi. ( kentsel dönüşüm, afetler, ev sigortası vs)
  (bkz: kat irtifakını kat mülkiyetine çevirme zorunluluğu)
  (bkz: imar affı)
 • bir arsa üzerinde devam eden ya da ileride yapılması planlanan bir ya da birden fazla yapının iş yeri, depo, kat, daire gibi ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya uygun bölümleri üzerinde yapının tamamlanmasının ardından kat mülkiyetine geçilmesi esas olan, arsanın mülk sahibi ve paydaşları arasında arsa payına bağlı olarak tesis edilen irtifak hakkına denir.
  kat irtifakı ile henüz inşaatı bitmeyen yapılarda pay sahiplerine daire hissesine düşen arsa tapusudur.
 • kat irtifakini mutlaka kat mulkiyetine dönüştürmeli.

  kat irtifakli bazi mulklere kredi çıkmıyor. banka eksperi daire projesi ile belediyedeki onay almis ruhsat projesi uyusmuyorsa krediyi onaylamaz.
 • türkiye'nin kanayan yarası...

  çıkartılan imar affı bile söz konusu durumu çözebilmiş değil.

  bu konuda yasa koyucu kabahati vatandaşından ziyade, kendi çıkarttığı yasanın şekil şartlarını çok sıkı ve fazlaca tutmasından kaynaklandığını düşünüyorum.

  kat irtifakı projesinin düzenlenmesinin zor ve karmaşık hesabının mimarlar tarafından yapılırken tüm hak sahiplerinin imzasının gereği,

  belediyeden onaylanacak kat irtifakı projesinin uzun süreler alması,

  tüm maliklerin aynı anda tapuya gelip başvurma zorunluluğu,

  tapudaki işlemin minimum bir hafta sürmesi ve imza için yine tüm maliklerin aynı anda tapuya gelip, aynı anda imza atma zorunluluğu,

  tüm maliklerin hisselerinin hacizsiz bir halde bulunması, (haciz için haczeden alacaklıdan icazet istenmesinin uzun zaman sürmesi, haczedenin bunu diğer maliklerin durumunu zorlaştıracağını düşünerek, kat irtifakının kurulmasına icazet vermemesi) bir kere haczedilmiş olsa bile, bu durumun irtifak kurulurken haczedilene sorulmaması gerekmektedir.(kentsel dönüşüme tabi olan yerlerde bu şekildedir.) zaten arsa tapusundan, kat irtifakına geçiş söz konusu hissenin daha fazla değer kazanacağı anlamına gelmektedir.

  ve tabii ki de harçlar. yüksek harç miktarının kat irtifakı kurulumunu imkansız hale getirmesi...

  şimdi düşünün 40 daireli bir binada, ölümler, kalımlarla beraber, intikal işlemleri neticesinde minimum 60'a yakın hisse sahibi olacaktır. bu 60 adamdan vekaletname almak bu devirde bi hayli zor. 60 adamı aynı tapu dairesine getirmek zor. onu geçtim bu adamları aynı şehirde 10 gün boyunca bulundurmak daha da zor.

  o zaman vatandaştan şikayet etmeyecek, yasa koyucu.

  not: tapu ile ilgili son değişiklik neticesinde farklı illerde işlemler yapılabilecek halde ancak uygulama 2020 yılında başlayacak ve nasıl bir uygulama sergilenecek merak konusu...
 • inşaatı bitmemiş hane sahiplerine verilen, ancak yapımı tamamlandıktan sonra sahiplerinin tapuyu kat mülkiyeti haline çevirmeye üşendikleri statü.