şükela:  tümü | bugün
 • türk ceza kanununda bulunan suç tiplerinin değişik kanunlarda bir kaçının bir araya getirilerek özel düzenlemeler öngörülmesini sağlar. bir çok farklı suçun bir arada aynı hukuki müeyyideye bağlanmasında katalog suç listeleri oluşturulur.
  örnek :
  5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu'nun 135. maddesinin 6. fıkrasının a bendinde yer alan düzenleme. madde şöyledir;
  (6) bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: (1)
  a) türk ceza kanununda yer alan;
  1. göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
  2. kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
  3. işkence (madde 94, 95),
  4. cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
  5. çocukların cinsel istismarı (madde 103),
  6. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
  7. parada sahtecilik (madde 197),
  8. suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),
  9. (ek: 25/5/2005 – 5353/17 md.) fuhuş (madde 227, fıkra 3), (1)
  10. ihaleye fesat karıştırma (madde 235), (1)
  11. rüşvet (madde 252), (1)
  12. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), (1)
  13. silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), (1)
  14. devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları. (1)
 • belli güvenlik tedbirlerinin uygulanabileceği ya da bunların uygulanmasında daha özel şartların bulunduğunu ifade eden suç tipleri bütünü.
 • konuyla alakasiz olarak:

  (bkz: tib'in ekşi sözlük'ü kapatma emri)
 • sanal ergenekon.
 • amaç gerçek demokrasi ise derhal tck'dan toptan kaldırılması gereken ifade.

  öyle ki, aynen ergenekon tutuklamalarında olduğu gibi "idari tedbir" adı altında sitelerin kapatılmasına yol açıyor. aynen uzun tutukluluk süreleri gibi. bu idari tedbir için süre sınırı ne acaba? 10 yıl?

  yoksa sınır belirtilmemiş mi?

  allah belasını versin.
 • hakimin kanaat yelpazesinin sonsuza yakınsamasına olanak veren suçlardır.

  sürece bakarsak;

  savcı iddianameyi inceleyip katalog suçlardan birini işlediği kanısına vardığı kişiyi %99.9 mahkemeye sevk eder. hakim şüpheliden aldığı ifadeye, yaptığı sorguya göre suçu işleyip işlemediğine kanaat getirir. normal işleyişte 2 önemli faktör var;

  1. delilleri karartma şüphesi,
  2. kaçma şüphesi.

  katalog suçlarda ise tutuklanma sebepleri bu iki sebepten daha çok suçu işlemeye devam etme olasılığının yüksek olmasıdır. hakimin katalog suçu işlediğine kanaat getirdiği birini tutuklaması tamamen bundan ileri gelir. bu adam dışarıda olduğu süre içinde üzerine atılı suçu işlemeye devam eder mi? işte katalog suç; evet bu adam bu suçu dışarıda olduğu sürece işlemeye devam eder, yani bu adam tutuksuz yargılanamaz demektir. gündemdeki tutuklama kararları bu suçun tanımından mı yoksa hakimin takdirinden mi kaynaklanıyor derseniz eğer;

  (bkz: occam'ın usturası)

  ilker başbuğ'un tutuklanması konusuna gelirsek; atılı suç bir katalog suç ve takdir sizlerin.
 • 5651 kapsamındaki katalog suçlar şunlardır:

  - intihara yönlendirme,
  - çocukların cinsel istismarı,
  - uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
  - sağlık için tehlikeli madde temini,
  - müstehcenlik,
  - fuhuş,
  - kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,
  - atatürk aleyhine işlenen suçlar

  steam bunlardan biri yüzünden erişime engellenmiş. ülkenin dalgasına bak.