şükela:  tümü | bugün
 • katharlar ile benzerlik gösteren bogomiller de kiliseye kar$ı çıkmı$lar, katolik inancına göre isa'yı vaftiz eden zatı anti christ (deccal) ilan etmi$lerdir.sonuç olarak ta kıyıma maruz kalmı$lardır. (bkz: bogomil)
 • çarmıha inanmayıp, haça ibadet etmedikleri, din adamları sınıfını tanımadıları, üremeyi cinsel yaşam olarak kabul ettikleri için kilise tarafından sapkın olarak ilan edilmiş ve katledilmiş hristiyan mezhebi.
 • the expected one- beklenen adlı kitapta adı bolca geçen ve tarihlerine değinilen hristiyan topluluğu.
 • (bkz: labyrinth)
 • kılıçlarından kan damlayan kuzeyli baronlar, zırhlarını şakırdatarak geldiler. başpapaz arnaud amaury'nin huzurunda diz vurup sordular:
  - kathar sapkınları çoluk çocuk beziers katedrali'ne sığınmış. onları korumak isteyen dini bütün halk, katoliğiyle, yahudisiyle aralarına karışmış. tanrının kullarını şeytana tapanlardan nasıl ayıracağız peder?

  katharlar üstüne haçlı seferini roma adına yönetenbaşpapaz yanıtladı:
  - hepsini öldürün! tanrı kendi kullarını ayırır.

  (beziers katliamı/22 temmuz 1209)

  (bkz: gülün öteki adı)
 • 12. ve 13. yy. da, bati avrupa da yayilan sapkin bir hiristiyan mezhebi. katarlar dualistik bir goruse sahiptiler; iyiligin yalnizca iyi tanri nin tinsel dunyasinda var olduguna, maddesel dunyanin kotu olduguna ve kotu bir tanri ya da seytan tarafindan yaratildigina, boylece iyiyle kotunun iki ayri yaraticisi olduguna inaniyorlardi. guney fransa da baslica etki merkezlerinden biri olan albililerden oturu katarlara albigenses de denir. ancak bu ad, bolgedeki katar ve valdezyenlerin her ikisi icin de kullanilabiliyordu. (bkz: gulun adi)
 • (bkz: katharsis)
 • engizisyon'un bu arkadaşlara karşı kurulduğu söylenmektedir. bir nevi bugünün laik ve köktendinci savaşı gibi. savaşı demeyelim de katliamı gibi.
 • katharlar, bu ortaçağ'ın heretik akımına mensup insanlar yaşamdan çok ölüme yakındılar, ölümden çok yaşamdan korkarlardı. herkeslerden daha zengindiler, çünkü dünyalıktan vazgeçmişlerdi, hiçbirşeysidiler. katharlar ortaçağ'ın katolik kilise'since en kaile alınan heretik (sapkın) hareketiydi. öyle ki hristiyanlığın muteberlik (saygınlık) ve kutsiyet izafe ettiği hiçbir nesneye ve ritüele tenezzül etmezlerdi. haç, kilise binaları, vaftiz suyu, ekmek-şarap sakramenti, vaftizle günahlardan arınma gibi kutsi nesne ve ritler katharlar için hükümsüzdü.

  katharlarda düalist bir tanrı tasarımı egemendi. cismani, görünür dünyayı 'kötücül tanrı' yaratmıştı. ruhani, lahuti dünyayı ise 'iyicil tanrı'. bu vargıya varmalarını teşkil eden akıl yürütme şuydu: nasıl oluyor da mutlak iyi olan tanrı ve onun yaratısı dünya bunca kötülüğün doğurucusu olabiliyor?
  katharlar kendilerini "iyi hristiyanlar", "iyi insanlar", "asıl hristiyanlar", "tanrı dostları" gibi muhtelif adlandırmalarla tanımladılar.elbette kendilerini asıl,öz hristiyan diye nitelemelerinde korunma,güvenlik refleksleri ön planda gelir.kathar kusursuzları seksüel reprodüksiyon ile doğan hiçbir canlıyı tüketmemekteydiler.etyemezlik kusursuzların elzem, onsuz olmaz bir vasfıydı.ortaçağ avrupasının normalliği olan idam cezası, işkence, toplu infaz katharların lanetlediği kötücül, şeytani hallerdi.yüz kızartıcı ve biyolojik yaşamı sonlandırıcı suçları dahi ölüm ile yargılamıyorlardı.
  kadın ve erkek toplumsal formasyon içinde hemzemindi, bir kadın da pek tabii olarak kusursuz,yani kathar toplumunun önderi, daisi, yol göstereni olabiliyordu.
  hristiyan teolojisiyle de ters düşmelerine sebep olan teolojik ayrımlar kutsallık atfedilen hacın kutsal olmadığı, isanın öldükten sonra dirilmediğiydi.