şükela:  tümü | bugün
 • tamamen dümdüz hesapla ve sallama rakamlarla:

  1 kilo demir 5 lira ederken, 1 kilo mercedes 500 lira ediyor.

  1 kilo patates 3 lira ederken, 1 kilo ruffles 13 lira ediyor.

  vs vs.
 • sadece vatandaşı siker şabanın dediği gibi k. d. v. devletin halkı sikmesidir.

  not:muhasebeci
 • maliyeti yüksek olan ama kârlılık oranını arttıran yatırım biçimi sonucunda ortaya çıkar. duyduğunu tekerleyen politikacıların düşündüğü gibi bir tercihten çok olanakla ilgili olarak ortaya çıkabilecek yatırım biçiminin sonucunda ortaya çıkar.
 • üç aşağı beş yukarı sayfa başına 100 entry gösterime rağmen onlarca sayfa entry olan o kadar çok başlığı gördükçe aklıma gelen kıstastır.
  not: aranınan başlık harfiyen hatırlanmadıkça sözlük içinde bulunamadığı zamanda; başlığın anımasanan kısmını google'a yazıp sonuna ekşisözlük yazınca o başlığa erişilebilmektedir, tecrübeyle sabit.
 • yeni türkiye'de özen gösterilmeyen parametredir.
  https://www.sozcu.com.tr/…rin-cogu-emektir-6644168/

  --- spoiler ---

  katma değerin çoğu emektir

  katma değer (value added) iktisadın önemli bir kavramıdır. katma değer, bir ürünün (bu ürün bir mal veya hizmet olabilir) net satış fiyatından, o ürünü meydana getirmek için, diğer özel veya tüzel kişilerden (belgeli veya belgesiz) satın alınan ürünlere ödenen bedeller düşüldükten sonra geriye kalan tutardır. gelir yaratan ekonomik faaliyetin tümünü vergilendirmek için geliştirilen “kdv” (katma değer vergisi) bu kavramdan türetilmiştir. zaten gsyh (milli gelir diye okuyun) da “cirolar/faturalar” toplamı değil, “katma değerler” toplamıdır. toyota'nın cirosu ile türkiye'nin gsyh'nı kıyaslamaya meraklı köşe yazarları bu farkı anlamamakta ısrarlıdır. geçelim. nasıl bir su molekülü (h2o) iki hidrojen bir oksijen atomundan oluşuyorsa, bir katma değer molekülü de 4 atomdan oluşur. bunlar önem sırasıyla; ücret, kira, faiz ve kâr'dır. bunların toplamına “net katma değer” denir. ancak değer yaratılırken kullanılan bina, makine ve teçhizat aşınır. bu aşınma miktarına “amortisman” tabir edilir. bu da 5. atomdur. 4 atomlu net katma değere, amortisman eklenirse “gayfi safi katma değer” bulunur. gsyh (gayri safi yurtiçi hasıla) denen şey işte bu beş faktörün toplamıdır.

  yüksek fiyat, yüksek katma değer değildir
  türkiye'nin ezeli ve ebedi derdi “dış ticaret açığı”dır. iktisat papağanları, ticaret açığını kapamak için, yüksek katma değerli mallar üretip satmamız gerekir derler. “yükte hafif, pahada ağır” mal ihraç etmek iyidir. ama dedikleri doğru değildir. dediklerini savunmak için de ithal ve ihraç ettiğimiz malların dolar cinsinden “fiyat/ağırlık” istatistiklerini gösterirler. bunları da mesela, dış ticaret fazlası veren almanya'nın ihracat ve ithalat birim fiyatlarıyla kıyaslarlar. (ama dış ticaret açığı veren abd'nin ithalat ve ihracat fiyatlarıyla kıyaslamazlar. yoksa tezleri çürür.) sonuç olarak dış ticaret açığını kapamak için yüksek birim fiyatlı teknoloji ürünleri imal edip ihraç etmemiz gerekir der ve dururlar. işte, zurnanın zırt dediği yer burasıdır. çünkü bir ihraç malının birim fiyatının yüksek olması, onun “net ulusal katma değerinin” yüksek olduğunu göstermez. mesela türkiye, uzun yıllardır milyonlarca adet televizyon cihazı ihraç eder. bu ürün gerçekten “yükte hafif, pahada ağır” dır. ama net ulusal katma değeri “yükte ağır, pahada hafif” hazır giyim ürünlerinden düşüktür.

  katma değerin beşte dördü emektir

  birinci paragrafta katma değeri oluşturan faktörler anlatılmıştı. ancak bu faktörlerin, birim katma değer içindeki ağırlık payları belirtilmemişti. uzun uzun açıklama yapmadan sonucu söyleyeyim. ihraç edilen ürünlerin gsyh'ya yaptığı “ulusal katma değer” içinde emek faktörünün payı ortalama %85'dir. ihracat, dış kaynaklarla veya teşvikli kredilerle finanse edildiği için faizin payı %3, kiranın %2, amortismanın %6, kârın payı da kabaca %4'tür. emek maliyeti dolar cinsinden artınca, kâr küçülür; düştükçe kâr büyür. ihracatın yarattığı katma değerin %85'i emek olduğundan işsizliği düşürmenin en etkin yolu sanayi malları ihracatını artırmaktır. pek tabii “yurtiçinde emek ihracatı” demek olan turizm (incoming), “net ulusal katma değeri” en yüksek üründür. yüksek teknoloji ürünleri ihracatı, düşük teknoloji malları ihracatı arttıkça kendiliğinden artar.

  son söz: iktisat bilgisi, çin'de bile olsa git öğren.

  --- spoiler ---
 • yazmam gereken tez öneri formunda yaygın etki ile birlikte bulunan başlıktır. acaba yazar katma değer ve yaygın etki derken ne demek istiyor, ne yazılmasını bekliyor? *