şükela:  tümü | bugün
  • selçuklular tarihinde, çağrı bey'in en büyük oğludur.
  • alparslan'ın kardeşidir. şiraz civarını yönetir idi, alparslan ölünce vasiyeti üzerine başa geçen melikşah'a meydan okuyup, ona karşı ordu topladı. ve yenildi, öldürüldü.

    karut, kaurath, şeklinde de görülebilir.
  • çağrı bey'in en büyük oğlu, aynı zamanda kirman selçukluları'nın kurucusudur. kara arslan kavurd bey olarak da bilinir.

    selçuklu tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1040 dandanakan savaşı'ndan hemen sonra toplanan büyük kurultay'da, kavurd'a kirman verildi. 1041'den itibaren fetih faaliyetlerine başlayan kavurd, bölgedeki etkin güç büveyhoğulları'nın mukavemetini büyük ölçüde kırarak kirman'da tam hakimiyet sağladı. kendisine tâbi olan hürmüz emirliği'nin de yardımıyla umman'ı selçuklular'a bağladı. amcası tuğrul bey'in ölümünden sonra tahtta hak iddia edenlerden birisi de kavurd'du. 1064 ve 1067'de olmak üzere kardeşi sultan alp arslan'a karşı iki kez isyan ettiyse de başarılı olamadı. alp arslan kardeşini her defasında bağışladı fakat ölümünden hemen önce kavurd'un kontrol altında tutulması gerektiğini öğütledi. kavurd, kardeşi alp arslan'dan sonra tahta geçen genç yaştaki sultan melikşah'a karşı 1073'de ayaklandı. rey şehrini ele geçirdi. fakat hemedan yakınlarında yapılan savaşta muvaffak olamadı ve melikşah'a esir düştü. ne kadar af dilediyse de nizamülmülk'ün araya girmesiyle daha fazla karışıklıklara sebebiyet vermemesi için boğduruldu.
  • dünyanın en isyankar insanıdır. kısa aralıklarla sürekli isyan etmiş, ancak mücadele ettiği diğer beyler tarafından sürekli mağlup edilmiştir. birçok kez af dilemiştir ve affı da kabul görmüştür. ilk olarak tuğrul bey'in ölümünden sonra taht için mücadeleye girmiş ve başaramamıştır. daha sonra sultan alparslan ani seferindeyken isyan etti ve başarılı olamadı. son olarak kuhistan sahibi fazluya ile ittifak kurarak isyan etti. vezir nizamülmülk tarafından mağlup edildiler ve bu sefer kavurd affedilmedi ve öldürüldü.

    tarih kitaplarıda adı kara arslan kavurd veya kavurt bey diye geçmektedir.