şükela:  tümü | bugün
 • varlığını aşağıda ilk maddesi yer alan kanundan alan bir denişik sandık. benim anladığım, şöyle frapan bir türkçe'nizin olması gerektiği sandığa üye olabilmek için. bilemiyorum yanee.

  bi de deli gibi "m" kullanmanız galiba. memur, müstahdem, mülhak, muhasebe, maliye, müessese, inhisar (gerçi bu olmadı gibi ama kulağa hoş geliyo).

  "kefalet kanunu : 2489

  umumi bütçeye ait (mütedavil ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahil) para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemlerle mülhak bütçelerden muhasebeleri maliye vekaletine bağlı olan veya gelirlerinin en az yüzde ellisini devlet bütçesinden alan müesseselerin ve varidat almak maksadı ile kurulan inhisar idarelerinin yukarıda sayılan işlerdeki memur ve müstahdemleri için (müteselsil kefalet usulü) kabul edilmiş ve bu maksatla hükmi şahsiyete haiz (kefalet sandığı) kurulmuştur. bu sandık maliye vekaletine bağlıdır."

  http://www.icisleri.gov.tr/…ozlem2.aspx?sayfano=145
 • özetle devletin elinden para geçen memurlarının, yolsuzluk veya zimmet sebebiyle devlete verecekleri zararı karşılamak için kurulan bir sandık.

  bu memurların maaşlarından her ay belli kesinti yapılarak sandığa atılıyor ve bu memurların sebep olduğu zararlar sandıktan karşılanıyor. temiz bir şekilde emekli olduğu zaman memurdan yapılan kesintiler nemasıyla birlikte geri ödeniyor.

  şimdi tabii artık güzide devletimizde hiç yolsuzluk olmadığı için! (bkz: ak parti doneminde ciddi bir yolsuzluk olmamasi) burada biriken 480 milyon tl'nin yeni torba yasayla birlikte hazineye aktarılması çok iyi olacak.

  hükümet size yastık altından çıkartın altınları derken, kendi yastık altlarını da boşaltıyor. durmak yok..