şükela:  tümü | bugün
 • ihsan varol üstadın kıvrak zekasından çıkan müthiş sorularla devam eden ve son günlerde yaşananları gözler önüne serme aşamasında gerçekleştirdiği bu zekice intikamı alırken aldığı keyfi gözlerinden okuyabileceğiniz efsane bir programa sahne olmaktadır..

  bir televizyon kanalına yakışan en güzel isim.. (koydu çocuğu)
  (bkz: halk tv)
  medya gibi çeşitli meslek kolları arasında uyulması gereken davranışlar bütünü..
  (bkz: etik)
  türkiye cumhuriyeti anayasası'na göre hürdür sansür edilemez ifadesiyle yer alan olgu..
  (bkz: basın)
  nezihe meriç'in bin başlı ejderha olarak tanımladığı iletişim ortamı..
  (bkz: medya)
  onaylamak ve ikrarla eşdeğer görülen bir eylem..
  (bkz: susmak)
  basın yayın ve haberleşme ile sinema ve kitap yayınlarının hükümetçe kısıtlanması..
  (bkz: sansür)
  bir olay bir olgu üzerine edindiği bilgiyi hazırlayıp yayın organlarında yayınlaması beklenen kişi..
  (bkz: haberci)
  baş belası olarak tanımlanan bir sosyal ağ ve mikroblog sitesi..
  (bkz: twitter)
  atatürk'ün gördüklerini bildiklerini düşündüklerini samimiyetle yazmalıdır dediği kişi..
  (bkz: gazeteci)
  çanak yalayan, dalkavukluk eden..
  (bkz: yaltakçı)
  güç, tehlike ve zorbalığa karşı durabilecekken şekinme, sakınma ve ses çıkarmama hali..
  (bkz: korkaklık)
  anaakım tarafından terkedilip sostal medyaya mahkum edilen vatandaşın tutunduğu dal..
  (bkz: sanalalem)
  iletişim veya yayın organlarıyla verilen, gerçek olmayan, uydurma veya çarptırılmış bilgi..
  (bkz: yalan haber)
  davranışları ve sözleriyle kötü bir sonuca yol açma, ateşe körükle gitme..
  (bkz: çanak tutma)
  toplumsal alanlara müdahale aracı.. (ayar var..!)
  (bkz: toma)
  ünlem haliyle "yapma", "sakın" anlamında kullanılan bir söz..
  (bkz: aman)
  adı kent, site, devlet, devlet düzeni anlamlarında yunanca kökenli bir sözden türeyen bir kamu görevlisi..
  (bkz: polis)
  kelime anlamı haklar olan toplumsal yasalar bütünü, tüze..
  (bkz: hukuk)
  yargı yolu kılavuzu..
  (bkz: avukat)
  kaba güç.. aslında mecazi anlamda da mecazi anlamı geçti bu aralar..
  (bkz: şiddet)
  birinin güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde, belli bir süre alıkonulması..
  (bkz: gözaltı)
  bir yolu, geçidi kapatmak için her türlü aracı kullanarak yapılan engel..
  (bkz: barikat)
  bazen gerilimi azaltmak için yapılması gereken eylem, geri gitmek, ricat etmek..
  (bkz: çekilmek)
  hangi mesleği yaparsa yapsın her insanda bulunması gereken acıma duygusu..
  (bkz: merhamet)
  sağduyusunu kaybetmiş güç kullanımı niteleyen söz..
  (bkz: orantısız)
  göz burun ve akciğerlerdeki mukus zarlarına saldıran maddenin en hafif........
  (bkz: biber gazı)
  toma ifrazatı..
  (bkz: tazyikli su)
  demokrasi solungacı.. (soruya gel..!! adamsın)
  (bkz: gaz maskesi)
  varoluşunun temel dayanağı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi olan anayasal devlet organı..
  (bkz: tbmm)
  cumhur kelimesinin eş anlamlısı..
  (bkz: halk)
  hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm..
  (bkz: baskı)
  kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyükleme anlamındaki söz.. (gururla eş anlamlıdır ama gurur bundan kopmuştur..gurur biraz daha haysiyete doğru kaymış ama bu negatif bir anlamda dedi ek olarak)
  (bkz: kibir)
  iktidarı altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse.. (tiranı ekledi)
  (bkz: despot)
  kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç..
  (bkz: vicdan)
  sapkınlık, doğru yoldan ayrılma anlamındaki arapça kökenli söz..
  (bkz: dalalet) (atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu adam tüyo vermek için..)
  düşüncesini fiilen gerçekleştirmeye çalışan kimse, etkinci, eylemci..
  (bkz: çapulcu) (zor soruydu çünkü anlamı o değil dedi bi de..)
  hammamat kaplıcaları ile ünlü hatay ili ilçesi..
  (bkz: reyhanlı)
  bütün siyasi yetkileri kendisinde toplamış kimse..
  (bkz: diktatör)
  ücretle iş gören, genellikle erkek işçi, uşak..
  (bkz: hizmetkar)
  bir yürütme erkinin yasama organından bağımsız bir şekilde yönetimde bulunduğu hükümet sistemi..
  (bkz: başkanlık)
  kendi isteği ile bir işten veya bir hizmetten ayrılma..
  (bkz: istifa etme)
  kişinin büyüklüğünü arttıran, yaptığı bir yanlıştan dolayı hatasını anlama eylemi..
  (bkz: özür dileme)
 • gezi
  görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk
  park
  bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük bahçe
  sivil
  uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kişi
  eylem
  bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası
  birlik
  ana duygu ve düşünceler çevresinde toplanma durumu, bölünmezliği içeren yalın bütün
  uyanma
  mecazen gerçekleri anlar, kavrar duruma gelme
  gençler
  m. k. atatürk’ün “terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız” dediği kişiler
  sağduyu
  doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
  kamumalı
  hiçbir şekilde zarar verilmemesi gereken halkın bütününe ait taşınır veya taşınmaz varlıkların tümü
  pasifizm
  şiddetsizlik ilkelerini izleyip, şiddetsiz eylemi en etkili yol olarak gören ideoloji
  vandalizm
  bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca veya ürüne zarar verme eylemi
  oysandığı
  demokratik çözüm kutusu
  referandum
  halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında görüşünü belirlemek için başvurulan oylama
  provokatör
  haklıyı haksıza, göstericiyi teröriste çeviren kişi, kışkırtmacı
  halk
  aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu
  ağaç
  tek ve hür olmanın simgesi olan uzun yıllar yaşayabilen bir bitki
  orman
  kardeşçe yaşamanın simgesi sayılan ağaçlarla örtülü alan
  çarşı
  beşiktaş’ın şövalye ruhlu semt çocukları
  taksim
  bölme, bölüştürme anlamına gelen, birleştirici bir semtin de adı olan söz
  meydan
  "geniş alan" anlamına gelen arapça kökenli bir söz
  yürüyüş
  bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati çekmek amacıyla topluca adım atarak ilerleme
  direniş
  karşı koyma, vazgeçmeme işi
  protesto
  bir davranışı, düşünceyi, uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
  özgürlük
  dış etkilerden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi
  dayanışma
  bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması
  genelgrev
  bütün emekçi kesimince uygulanan iş bırakımı
  örgütlenme
  herhangi bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelme, organize olma
  ayaklanmak
  hem başkaldırmak hem de dikilmek, yürümeye başlamak anlamlarına gelen bir söz
  halk
  bir televizyon kanalına yakışan en güzel isim
  etik
  medya gibi çeşitli meslek kolları arasında uyulması veya kaçınılması gereken davranışlar bütünü
  basın
  türkiye cumhuriyeti anayasasının 28. maddesinde " hürdür, sansür edilemez" ifadesiyle yer alan olgu
  medya
  nezihe meriç’in “bin başlı ejderha” olarak tanımladığı iletişim ortamı
  susmak
  onaylamak ve ikrarla eşdeğer görülen eylem
  sansür
  basın, yayın ve haberleşme ile sinema ve kitap yapıtlarının hükümetçe denetlenmesi ve kısıtlanması
  haberci
  bir olay, bir olgu üzerine edinidiği bilgiyi hazırlayıp yayın organlarında yayınlaması beklenen kişi
  twitter
  “baş belası” olarak tanımlanan bir sosyal ağ ve mikroblog sitesi
  gazeteci
  m.k. atatürk’ün “gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” dediği kişi
  yaltakçı
  çanak yalayan, dalkavukluk eden kişi
  korkaklık
  güç, tehlike ve zorbalığa karşı durabilecekken çekinme, sakınma ve ses çıkarmama hali
  sanalalem
  ana akım tarafından terk edilip sosyal medyaya mahkum kalan vatandaşın tutunduğu dal
  yalanhaber
  iletişim veya yayın organlarıyla verilen gerçek olmayan, uydurma veya çarpıtılmış bilgi
  çanaktutma
  davranışları veya sözleriyle kötü bir sonuca yol açma, ateşe körükle gitme
  toma
  toplumsal olaylara müdahale aracı
  aman
  ünlem haliyle “yapma, sakın” anlamında kullanılan bir söz
  polis
  adı “kent, site, devlet, devlet düzeni” anlamlarında yunanca kökenli bir sözden türeyen bir kamu görevlisi
  hukuk
  kelime anlamı “haklar” olan toplumsal yasalar bütünü, tüze
  avukat
  yargı yolu kılavuzu
  şiddet
  kaba güç
  gözaltı
  birinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması
  barikat
  bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanılarak yapılan engel
  çekilmek
  bazen gerilimi azaltmak için yapılması gereken eylem, geri gitmek, ricat etmek
  merhamet
  hangi mesleği yaparsa yapsın, her insanda bulunması gereken acıma duygusu
  orantısız
  sağduyusunu kaybetmiş “güç kullanımını” niteleyen söz
  bibergazı
  göz, burun, ağız ve akciğerlerdeki mukus zarlarına saldıran, maddenin en gevşek halindeki silah, oleoresin capsicum
  tazyiklisu
  toma ifrazatı
  gazmaskesi
  demokrasi solungaçı
  tbmm
  varoluşunun temel dayanağı “egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesi olan anayasal devlet organı
  halk
  cumhur sözünün eş anlamlısı
  baskı
  hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
  kibir
  kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme anlamlarındaki söz
  despot
  iktidarı altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse
  vicdan
  kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç, içsel mahkeme
  dalâlet
  "sapkınlık, doğru yoldan ayrılma" anlamındaki arapça kökenli söz
  çapulcu
  düşüncesini fiilen gerçekleştirmeye çalışan kimse, etkinci, eylemci
  reyhanlı
  hamamat kaplıcalarıyla ünlü hatay ilinin ilçesi
  diktatör
  bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
  hizmetkâr
  ücretle iş gören genellikle erkek işçi, uşak
  başkanlık
  bir yürütme erkinin yasama organından bağımsız bir şekilde yönetimde bulunduğu hükûmet sistemi
  istifaetme
  kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma
  özürdileme
  kişinin büyüklüğünü arttıran, yaptığı bir yanlıştan ötürü bağışlanmasını isteme eylemi
 • dun "kendime guveniyorum" deyip 1800 puanla yarismayi bitirip "sorular cok zordu" diye aglayan bir kizi konuk etti. adini not alacaktim unuttum. zor dedigi ve tum harfleri tukettigi sorular soyleydi:

  - sinema bufecilerinin en sevdigi zaman araligi. (cevap: antrakt)
  - belli belirsiz bir grubu tanimlama seysi (cevap: bir takim) (bundan emin degilim gerci ama boyle basit biseydi)

  bu yarismayi izleyenler sunu anlasinlar: ekran karsisinda uc bes soruyu biliyor olmaniz yarismada iyi performans gostereceginiz anlamina gelmiyor. insan oldugunuz icin sadece cevabini bilip sevindiginiz sorulari hatirliyorsunuz (bkz: episodik hafiza). o yuzden kendinizi cok super zannediyorsunuz. hayir efendim oturup puan cetelesi cikaracasiniz ve kac puan aldiginizi yazacaksiniz. sonra onu %30 dusureceksiniz ki heyecan katsayisi da olsun. sizin gercek degeriniz odur.

  size 1 hafta muhlet. eger ki bir daha oyle bilip bilmeden bu yarismaya giren olursa burada afise edecegim, burada! (masaya vurur).

  edit: 1300 degil 1800 puan almis. (adini mesajdan soylediler ama bu seferlik affediyorum onu)
 • bugün yayınlanan bölümünde yarışmacının 'heyecanlı mısınız' sorusuna 'adımı sorsanız harf isterim' diye cevap verdiği yarışma.
 • üniversitedeyken bir hocam hugh heffner'ın playboy'la ulaştığı başarıyı çözümlemişti. playboy, alanındaki ilk yayın değil, piyasaya çıktığında da ondan başka erotik ve çıplaklı dergiler var. ama playboy'un diğer erotik dergilerden bir farkı var. onlu ya da yirmili yaşlarında genç bir erkek, gazete bayiine gidip istediği erotik ya da pornografik yayını satın alabilir. ama kırklı ve üstü yaşlarda, belli bir sosyal konumu olan bir erkek bunu yapamaz. utanır. buradan yola çıkarak hugh heffner, her sayısında bir ünlü ve önemli figürle yapılmış en iyi ve doyurucu röportajlardan birinin, hatta genellikle en iyisinin olduğu playboy dergisini yarattı. hocamın verdiği örnekler yine o kişilerle yapılmış en iyi röportajlardan olduğunu söylediği george bush ve marshall mcluhan röportajlarıydı. böylece andropozlu kart zamparaya da erotik yayın takip etme bahanesi yaratılmış oldu. artık bu yaş gruplarındaki kişiler de bir gazete bayiine gidip, "evladım, şu george bush röportajının olduğu playboy sayısından versene." diyebilecekti.

  işte "kelime oyunu" da playboy faktörünün çok iyi okunmasıyla tasarlanmış bir yarışma. çünkü ihsan varol da yarışma programlarındaki benzer bir eksikliği doğru tespit etmiş. türkiye'deki televizyon yarışmalarının hemen hepsinin iddiası ne oldu? "en çok kazandıran yarışma", "tek seferde en büyük ödülü veren yarışma", "ağırlığınca altın kazandıran yarışma", "ödül kazanma şansınızın en yüksek olduğu yarışma", vs... hemen herkes yarışmaları sever, yarışma programlarına katılmaya da özenir. ama belli bir toplumsal saygınlığa, doygun bir gelire, ya da prestijli bir titre sahip insanlar, "acaba birgül hanım muhtaç durumda mı?", "yoksa zeynel bey paraya mı sıkıştı?" gibi kuruntuların meydana gelmesinden endişe eder. bu nedenle eksikliği çekilen kazandıran yarışma değil, kazandırmayan yarışma. yüz yirmi beş bin liralık soruyu bilemeyip on beş bin liraya gerileyince yüzümüzün düştüğü yarışmaya değil, cümle alemin, "önemli olan gerçekten yarışmak" algısıyla yarışıp izlediği yarışmaya ihtiyacımız var. televizyon yarışmalarının playboy'u "kelime oyunu" da o işte. yarışmacı profiline dikkat edin. emekli öğretmen, akademisyen, hatta "ünlüler yarışıyor" kafasıyla, kazananın, "atatürkçü düşünce derneğine bağışlıyorum" demek zorunda olduğu bir şöhretler karmasıyla gelmiş değil, hasbelkader yarışmacıların arasına karışmış şöhretli müzisyen ve oyuncular, "elalem ne der?" faktörünü dert etmeksizin yarışmaya geliyor. yeni yarışma böyle bir şey.
 • yıllarca süren beklememin sonunda iki kez yarışma fırsatı bulduğum çok muhtemel şu an televizyondaki en iyi yarışma programı.

  buralara bolca yazmış katılmak isteyip de cesareti olmayan sevgili sözlük yazarları, onlar için bir şeyler karalamak isterim.

  öncelikle ilk önerim ne olursa olsun şimdiden başvuru yapmanız. şimdiden başvurun ki, siz kendinizi gaza getirene kadar anca sizi arayacaklardır. sizi aradıklarından sonra başlayan süreçle ilgili öneriye ihtiyacınız olmayacak çünkü her şey kendiliğinden çok güzel geçecek emin olun. sizi yarışmaya davet için arayan ve dahasında elinden geldiğince yardımsever, kibar*, arkadaşça davranan meşhur devrim bey* karşılayacak sizi ve yarışma başlayana kadar diğer yarışmacılarla bol çaylı, arkadaş olmalı, güzel bir sohbet başlayacak.

  burada şöyle bir ayrıntıya değinmek isterim, daha evvel izlediğim yarışmalarda kaybeden yarışmacı "ayy, en az kendim kazanmış kadar sevindim, zaten x'i çok sevmiştim." diyor ya, o doğru. kaybetmeye olan tahammülü çok düşük biri olarak ben bile kazanamadığıma üzülmedim. sahiden o bol çaylı devam eden, ali ihsan varol'un da katılımıyla daha da koyulaşan sohbetin ardından stüdyoya girdiğinizde herkesi uzunca süredir tanıyor ve seviyor gibi hissediyorsunuz çoktan.

  ali ihsan varol da apayrı bahsedilmeyi hak eden birisi, izlerken gördüğümüz pek naif, insana kendini iyi hissettirmek konusunda kitaplar yazsa okunacak bu insan, stüdyonun dışında da aynı şekilde kendini bir kez daha sevdiriyor. kendisinin çok mutlu bir hayatı olduğunu, o yüzden de bu kadar pozitif bir insan olduğunu tahmin ediyorum.

  yarışma başladıktan sonra ise, evde arkadaşlarla oturmuş scrabble oynuyormuş gibi eğlenceli ilerliyor her şey. sakin. ekip küçük, samimi, insanlar samimi. çıkarken tüm yarışmacılar mutlu.

  demem o ki; katılmaktan korkmayın gençler, ben o kadar eğlendim ki 10 kere daha katılsam, 10 kere daha elensem keşke diyorum.

  not: ekip bu başlığı sıkı takip ediyor. akıllı olun. :)
 • an itibariyle şu yaşanmıştır.

  ...
  - oğlum var bir de, ondan torun bekliyoruz.
  - o kız mı erkek mi?
  - kim? oğlum mu?! erkek, erkek.
 • an itibariyle yarışan engelli yarışmacının "bizi adam yerine koyup çağırdığınız için teşekkür ederiz." dediği, dekorunda engelli rampasına yer veren, duyarlı, alkışa layık ve cesur yarışma programı. (bkz: engellileri insan yerine koyduk)
 • geçen gün seyrederken hiç harf almadan tüm soruları bilen yarışmacı kaç puan alır diye hesaplamaya çalıştım, yaklaşık 40 saniyede 9800'ü buldum. elin oğlu 23 saniyede 9800 puanı "aldı". helal olsun, çok kıl sorular gelmedi evet ama kesinlikle sorular kolaydı diye küçümsenecek bir durum da yoktu.
 • akranları süslü gelinlerle kaynanaları aynı çatıda toplayıp, dünya starlarına kutular açtırırken; olağanca minimalliği ile ekranlarda arz-ı endâm eden yarışma programı.
  binicilik yerine balinalar diyebilen yarışmacıları ve zıpçıktımsı sunucusu dikkate alınmazsa çok keyiflidir.

  en az bir kelime bir işlem kadar mütevazı.

  edit: ilk zamanlar yazmıştım bunu. sunucusuna dil uzatmışım. bence o sunucu olmasa bu yarışma bi boka benzemez. severek takip ediyorum.