şükela:  tümü | bugün
 • çin'li yazar dzing cin'in 1939 yılında mustafa kemal atatürk hakkında yazmış olduğu "kemal'in bibliyografyası"* eserinin 13. bölümünün başlığı.

  yazar, çeşitli başlıklar altında mustafa kemal atatürk'ün hayatını irdeleyip okuyucularına aktarmıştır. kitabın son bölümünde ise atatürk'ün çin halkına ve diğer halklara verdiği ilhamdan söz etmiş ve şöyle yazmıştır;

  "yeni türkiye’nin doğmasındaki başlıca amil, kemal’in harp etmek kabiliyet ve ruhu ile fasılasız mücadele kabiliyetidir. kemal’in yüksek şahsiyeti bize hürmet ve hayranlık telkin etmelidir. onun gibi yüksek bir şahsiyet yalnız türk halkı tarafından değil, bütün dünya milletleri tarafından sevilmeye ve hürmete layıktır. bilhassa küçük ve zayıf milletler onu herkesten daha fazla sevmelidirler.

  garplılar, türklerle çinlileri şarkın hastaları, zayıfları diye tavsif ede gelmişler ve her zaman bu iki memlekete istihkar nazarıyla bakmışlardır. türk hastası da, çin hastası gibi aynı derde müptela idi. fakat işte kemal gibi büyük bir adam çıkarak türkiye’yi kurtarmak ve onu iyi etmek için çare ve devasını keşfetmiş oldu. böyle bir hareket elbette ki büyük takdirle karşılanmalıdır.

  fani kemal geçmişse de milletine olduğu kadar küçük ve zayıf milletlere sonsuz bir ilham kaynağı olmuştur. o milletler ki mevcudiyetlerini idame için mücadele etmektedirler. onlar bilsinler ki muvaffakiyet devamlı mücadeleden ibaret ve nihai zafer de bu mücadelenin sonunda kabildir. haydi, dünyanın zayıf ve küçük milletleri! haydi! geliniz! sizinle esaret zincirlerini kıralım!"

  kitap detayı; çince’den ingilizce ve fransızca’ya tercüme edilerek 9 şubat 1942 tarihinde türkiye’nin shanghai elçiliği tarafından türkiye’ye gönderilmiş ve aynı yıl izmir’de açılan atatürk köşesine konulmuştur.

  kaynak; prof. dr. mehmet temel, "atatürk devrimlerinin çin aydınlarınca algılanışı ve xx. yüzyılın ilk yarısındaki türkiye-çin ilişkilerine yansıması", selçuk üniversitesi türkiyat araştırmaları dergisi, sayı 21.