şükela:  tümü | bugün
 • kemalizmin birinci şartı cumhuriyetçiliktir. sosyal demokraside ise cumhuriyetçilik şartı yoktur. günümüzde sosyal demokrasinin uygulandığı kuzey avrupa ülkelerinde cumhuriyet yerine krallık rejimi vardır.

  kemalizm antiemperyalist ve tam bağımsızlıkçıdır. sosyal demokrasi ise değildir.

  kemalizm ulusalcıdır, türk ulusunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutar. sosyal demokrasi ise küreselcidir, ulusalcılığı ise aşılması gerekli bir kavram olarak görür.

  kemalizm tarikatlara, dini cemaatlere karşıdır. sosyal demokraside ise böyle bir şey yoktur. sosyal demokrat ülkelerde kilise ve cemaatler özgürce faaliyette bulunabilirler.

  kemalizm kamusal alanda türban gibi dini sembollere karşıdır. sosyal demokrat ülkelerde ise bu tarz yasaklar hiçbir zaman uygulanmamıştır.

  kemalizm korporatisttir, yani karma ekonomiden yanadır. sosyal demokrasi ise sol değerlerin kapitalist sistem içerisinde yaşatılmasını savunur, yani kapitalizmi kabullenir.

  kemalizm üniter devlet yapısını savunur. sosyal demokrasi ise federalliktir, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunur.
  ...
  kısacası birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılan iki farklı ideolojidir.
 • yurdumda büyük bir genç kitle bu 2 görüş arasında kalmaktadır.
  bazıları bunun farkında değildir.
  bonus... (bkz: kemalizm vs sosyalizm)