şükela:  tümü | bugün
 • kemosentetik bakteriler tarafından gerçekleştirilen tepkime; amonyak, amonyum gibi maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan enerji ile karbondioksit ve suyun, besin ve oksijene dönüştürülmesi.
  (bkz: fotosentez)
 • inorganik madde oksidasyonu.
 • bazı tek hücrelilerin yaptığı yolunda duyumlar aldım.
 • inorganik maddelerin kimyasal enerji yardımıyla organik madde haline getirilmesi olayıdır.
 • (bkz: kemoototrof)
 • yani güneşe bağlı olmayan bir ekosistemin varlığının yegane sebebi. dünya dışı varlıkların araştırılması konusundaki önemli noktalardan biridir.
 • kimyasal bağ enerjisi kullanılarak, inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesidir.

  bazı bakteriler, arkeler gibi besinlerini kemosentezle üreten canlılara "kemoototrof canlılar" denir. nitrit bakterileri, nitrat bakterileri kemosentetik canlılardır.

  kemosentez reaksiyonlarında açığa çıkan oksijen, atmosfere verilmeyip aynı canlı tarafından kullanılır. kemosentez olayı, atmosferin oksijen bakımından zenginleşmesinde rol oynamaz.

  kemosentetik canlılar, doğadaki biyolojik dengeyi korurlar. ışık ve klorofil kullanılmadığından, olay ışıklı ya da ışıksız ortamda gerçekleşebilir.
 • genel olarak inorganik maddeleri oksitleyerek organik madde üretilmesine kemosentez denir.
  kemosentezi sadece arkeler ve bakteriler yapabilir. yani sadece prokaryot canlılar kemosentez yapabilir.
  kemosentezi yapan canlılar ortak olarak c kaynağı olarak co2 kullanır. oksijen kullanımı ise ortak değildir(metanojenik arkeler oksijen kullanmadan kemosentez yapar).
 • inorganik madde oksidasyonudur.

  reaksiyon dizisi sırasında ışığa ihtiyaç duyulmaz ve yalnızca bazı bakteri grubu tarafından gerçekleştirilir.

  canlılığın temelinde bulunan üretici canlıların n ihtiyacını karşılamak ve canlılığın devamı için azot döngüsü ‘ne katkıda bulunurlar.

  reaksiyon sırasında fotosentez gibi oksijen gazı açığa çıkar fakat bu oksijen atmosfere verilmez, oksidasyon için tekrar kullanılır.
hesabın var mı? giriş yap