şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (ing. isim; çoğul 'kenningar') eski iskandinav ve ingiliz şiirinde bir tür karmaşık metafora verilen ad. 'kenning' genellikle iki ya da daha çok sözcükten oluşan bir tamlamadır. 'kenna', eski iskandinav (old norse) dilinde 'bilmek; tanımak' anlamına gelen bir fiildir (karş. ing. 'recognize'; fr. 'connaître'; alm. 'kennen', 'können'). 'kenning' terimi, 'kenna eitt vid' (bir şeyi bir başka şeyle anlatmak) deyişinden türemiştir. eski iskandinav edebiyatına derin vukufu olan jorge luis borges, kenningleri iyi bilirdi. kimi şiir ve öykülerinde bunun izleri görülür.

  eski iskandinav kenningleri:
  'brimils vollr' (fok yolu): deniz
  'malmhrid' (demir fırtınası): savaş
  'odins eiki' (odin'in meşesi): savaşçı

  eski ingiliz kenningleri daha yalındır:
  'helmberend' (helmet bearer = miğfer taşıyıcı): savaşçı
  'beadoleoma' (battle light = savaş ışığı): (savaşta parlayan) kılıç
  'swansrad' (swan's road = kuğu yolu): deniz

  (bkz: metaphor)
  (bkz: istiare)
  (bkz: jorge luis borges)
 • (bkz: ipek yolu)
 • divan edebiyatı'nın her şeyidir bunun bizdeki mümessili. bugün de vazgeçmiş değiliz pek tabii.

  (bkz: ad aktarması)
 • beowulf’ta sıkça rastlanan bilme metaforudur. norveççe bilmek veya algılamak anlamına gelen kenna sözcüğünden türetilmiştir. tek bir isim kullanılmaz, onun yerine mecazlı bir ifade kullanılır. örneklemek gerekirse :

  hildeswat = savaş-teri = kan.
  hronrad = balina-yolu = deniz.
  heofoneswynne = gökyüzü-neşesi = şafak.