şükela:  tümü | bugün
 • belediye kanunu'nun 76. maddesine (3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı) dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmak zorunda olduğu konsey. bu konseyde karar vericilerin yanı sıra stk'lar da yer alıyor.
  kanundaki tanımı; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın * ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları.

  görevleri;
  - yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
  - sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
  - kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
  - yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
  - kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
  - kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
  - sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
  - sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
  - çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
  - kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
  - kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

  detaylı bilgi için,
  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27177.html
 • yönetmeligi itibariyle kentin belediyesinin kucaginda bir sistemdir, cok farkli $ekilde kurgulanmasina ragmen pratikte idarenin insiyatifi dogrultusunda hareket edebilir..

  neden derseniz; kent konseyinin kendisine ait bir bütcesi yoktur, belediye kanununa dayali olarak kuruldugu icin kurumun bütcesine tabidir. idarenin bütce kalemi icerisinde yer alan bir parcasinin kendi bütünlügüne yönelik bir eyleme giri$mesinin imkani yoktur..

  daha ötesi, sivil toplumun aktif olarak icinde oynayacagi bir kum havuzudur. "gözümüzün önünde dursunlar, uzakta olurlarsa ne yaptiklarini bilemeyiz" dü$üncesinden cikmi$tir.

  mevcut hükümetin cikardigi anti demokratik kanun/yönetmeliklere güzel bir örnektir, demokrasinin yerel kanallar ile geli$tirilmesinin önündeki engellerden ve programlı eylemlerden biridir.
 • mali yapıları şu madde uyarınca belediyeler tarafından oluşturulur.

  kent konseyinin mali yapısı

  madde 16/a - (ek madde: 06/06/2009 - 27251 s.r.g yön./10. mad.)

  (1) belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

  mali yapıları, nihai karar vericiler olan belediyeler tarafından kötüye kullanılabilir mi? neden olmasın? kullanılmayabilir mi? neden olmasın?

  ilave: türkiyede kötüye kullanılır mı? kesinlikle.
 • rezil örneklerinden biri için:

  (bkz: kadıköy kent konseyi)