1. hıristiyanlıkta olaya kendini diğer inananlardan daha bi fazla vermiş, inzivaya çekilmiş kimse..
  2. bizdeki karşılığı derviş olan kelime. kökeni elbette eski mısır'dır. eski mısır'da tanrılara daha yakın olmak ve onlarla hasbihal etmek için tapınaklarda münzevi hayat yaşayan kimseler keşişlerin ve dervişlerin atasıdır.

    bu noktada şaman geleneğine de değinmek gerekir. şamanlar da toprağa, ağaçlara, kadirşinas hayvanlara ve rüzigarın ruhuna daha yakın olmak için dönem dönem insanlardan kaçarlarmış.
  3. (bkz: mean machine)deki muhteşem kaleci. 26 kisiyi elleriyle öldürmüstür.
  4. ortaçağda, keşişlerin ölü kadınlara tecavüz ettikleri ortaya çıkarılıp bu adetten vazgeçilinceye kadar, hayatta iken soylu ya da yüksek mevkiye sahip ölülerin yanında tören hazır oluncaya dek odada başında nöbet tutması görevi verilirdi.
  5. "hristiyanlıkta manastırlarda bir tarikata bağlı olarak hiç evlenmeden ibadetle meşgul olan papazlara verilen bir isimdir. arapça karşılığı "kıssîs"dir. kur'ân-ı kerim'de aynı anlama gelen "ahbar", "ruhban", "ribbiyyun" ve "kıssiyyun" kelimeleri bulunmaktadır (mâide, 5/63; tevbe, 9/34). (f.k.)"
    kaynak:dini kavramlar sözlüğü

keşiş hakkında bilgi verin