şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
 • saint simon, proudhon, martin buber gibi düşünürlerin etkisi altında gelişmiş, sosyalizm ve siyonizm sentezli özgün bir modeldir. makro kapitalist yapının yogunlasan etkisi altında, aynı yonde hizli bir donusum icindedir
 • (bkz: sweet mud)
 • üretimde "herkes kabiliyetine göre yardım etmelidir" ilkesine, tüketimde ise ''herkes ihtiyacına göre tüketmelidir'' şeklinde bir yaşam anlayışını benimsemiş kollektif yaşama alanları..
 • 70'lerin sonları itibariyle kollektivist yapılarını kaybetmeye başlamalarıyla birlikte "yeni bir insan yaratma" çabasında artık hangi noktada bulundukları meçhul olan yaşam alanları. şu anki duruma rağmen kibbutzların altın çağı da gerçekten göz ardı edilecek gibi değil. erich fromm, insandaki yıkıcılığın kökenleri'nde*, sadizm gibi davranışların kibbutzlarda sönümlenmeye başladığına değiniyor örneğin, dr moshe budmore ile kişisel görüşmelerinde çok ilginç verilere de rastladığını söylüyor: (erich fromm, insandaki yıkıcılığın kökenleri, 1985 payel yay, cilt:2, sf:52-53.)

  "sözgelimi sadist bir kişi, çoğunluğun sadist bir yapıda olmadığı ve sadistçe davranışın hoş ve özlenir bir davranış sayılmadığı bir toplumda yaşıyorsa, sadist birey mutlaka karakterini değiştirmeyecek, ama eyleme de geçirmeyecektir; sadistliği ortadan kalkmayacak, ama deyim yerindeyse, beslenmediği için "kuruyacak"tır. israil'deki kibbutzlarda ve başka aynı amaçlı topluluklarda yaşam, bunun bir çok örneğini sağlamaktadır; yeni ortamın gerçek bir karakter değişikliğine yol açtığını belgeleyen örneklerinin bulunduğunu da belirtmek gerekir."
 • israil'in sterod ili civarlarında konuşlanmış bir kibbutzda yaşayan bir tanıdığımdan aldığım bilgiye göre artık eski değerlerini tamamıyla kaybetmiş, herkesin bireysel yaşamaya başladığı herkesin tek başına mülk ve meta sahibi olduğu eskinin komün yaşam toplulukları
 • iki aydan daha kısa süre için başvurular kabul edilmemektedir.
 • cinsiyet farklılıklarının yalnızca toplumsal öğretiler, baskılar ve mevcut rol modelleri ile açıklanamayacağının kanıtıdır.

  burada tipik erkek ve tipik kadın klişelerinden arınmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. erkek çocukalr ve kız çocuklar aynı kıyafetleri giymiş ve saçları aynı boyda kesilmiş, taranmıştır. erkek çocuklar oyuncak bebekle oynatılmaya dikiş dikmeye temizlik ve yemek yapmaya yönlendirilmiştir. kız çocukları ise top oynamaya ağaçlara tırmanmaya ve daha bir çok erkek oyunu oynamaya teşvik edilmişledir. bütün bunlar cinsiyet ayrımcılığına nötr bir topluluk yetiştirmek amacı ile yapılmıştır. ancak yüzyıla aşkın kibbutz deneyimi kalıplaşmış cinsiyet rollerini değiştirmeye yetmemiştir. çalışmalar erkek çocuklarının hala saldırganlık içeren oyunlar oynadıklarını, iktidar grupları oluşturduklarını, kendi aralarında sıkk sık kavga ettiklerini ve rekabet edip yazılı olmayan hiyerarşi oluşturduklarını göstermiştir. buna karşılık kız çocuklarının birbirleri ile daha çok vakit geçirdikleri, birbirlerine dahaduygusal davrandıkları, iş birliği içinde oldukları duygusal davranıp paylaşım içinde oldukları gözlenmiştir.
 • (bkz: sosyalizm)
 • hayran olunası bir topluluktur. kapitalist israil içinde, komün hayatı sürdüren, genellikle 80-100 haneden oluşan sosyalist birliktir. bazıları o kadar zengindir ki milyar dolarlık şirketlere sahiptir. bunlardan sadece biri olan "netafim", tarımda kullanılan damlama sulama sistemlerini ilk bulan şirkettir ve 2010 cirosu yaklaşık 2.2 milyar us dolardır.

  kibbutzlarda yaşayan herkes kendi şirketleri için çalışmak zorunda değildir. tanıdığım bir kibbutz mensubu, eşi ile birlikte uluslararası bir şirkette çalışmaktadır ve şirketten aldığı tüm geliri bağlı olduğu kibbutza gitmektedir.
 • düşünülen sosyalist yaşamdan çok uzaktır. günümüz haliyle oldukça bireysel haldedir. orada yaşayan çocuklar genç yaşına geldiklerinde kaçarlar dış dünyaya. aile sevgisinden uzak yarı-bireysel, gizli bencilliğin alıp yürüdüğü bir hale gelmiştir. güzel bir fikirdi, her güzel fikir gibi bunu da sömürecek birileri çıktı.

hesabın var mı? giriş yap