*

şükela:  tümü | bugün
 • denizli 11 piyade tugay komutanligi nin denizli valililiğini uyarmasına neden olan devrim kanunlarıdır.
 • kilik kiyafet kanunu
  kanun no : 2596

  madde 1- herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin ( din görevlilerinin ) mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsadeler verebilir. bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi caizdir.

  madde 2- türkiye’de kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüp gibi heyetler ve mektepler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname ve talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

  madde 3- türkiye’de bulunan türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve levazımını taşımaları yasaktır.

  madde 4- ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile türkiye’yi ziyaret etmeleri, icra vekilleri heyeti kararıyla tayin olunacak mercilerin müsadesine bağlıdır.

  madde 5- türkiye devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel mer’i adetlere tabidir.

  madde 6- bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

  madde 7- birinci maddenin hükümleri, bu kanunun neşri tarihinden altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren mer’idir.( geçerlidir.)

  madde 8- bu kanunun icrasına icra vekilleri heyeti memurdur.
 • etrafta yıllardır dolanan sarıklı, takkeli, cübbelileri gördükçe aklıma gelip giden kanunlardır.
  e ülkem enteresandır(!)
 • devrimin bilmem kaçıncı yılında insanların ne giydiklerine karışmak gibi, tarihin tozlu kurallarından başka hiçbir şeye dayandırılamayacak bir hareketi aklamak için kullanılmaktadır. yahu rejimi doksanıncı yaşına merdiven dayamış bir memlekette insanların rejimin sağlığı açısından neyi giyip neyi giyemeyeceğini bile dikte ettiriyorsun; ha çarşaf giydirmişsin ha sarığı yasaklamışsın ha atomu parçalamışsın... sonra da halkçı, özgürlükçü geçin. peeh...
 • "i have serious reason to believe that the planet from which the little prince came is the asteroid known as b-612.
  this asteroid has only once been seen through the telescope. that was by a turkish astronomer, in 1909.
  on making his discovery, the astronomer had presented it to the international astronomical congress, in a great demonstration. but he was in turkish costume, and so nobody would believe what he said.
  grown-ups are like that...
  fortunately, however, for the reputation of asteroid b-612, a turkish dictator made a law that his subjects, under pain of death, should change to european costume. so in 1920 the astronomer gave his demonstration all over again, dressed with impressive style and elegance. and this time everybody accepted his report."

  bu da turkce cevirisi (!):

  "küçük prensin geldiği gezegenin asteroid b-612 olduğunu zannediyorum. böyle düşünmek için iyi nedenlerim var. bu asteroid yalnızca bir kez, bir türk gökbilimci tarafından 1909 yılında görüldü. gökbilimci bu keşfini bir uluslararası astronomi kongresi’nde açıkladı. ama tuhaf giysileri yüzünden kimse ona inanmadı. büyükler böyledir işte.

  neyse ki, bir türk önderi ölüm döşeğindeyken halkının avrupa tarzı kıyafetler giymesini emretti ve gökbilimci bu keşfini 1920 yılında, şık bir kıyafet içinde yeniden sergiledi. bu kez keşfini herkes kabul etti."

  antoine de saint-exupery - kucuk prens
 • işte; ulu önder mustafa kemal atatürk'ün 1924'de çıkardığı 2596 sayılı kılık kıyafet kanunu'nun maddeleri. her yobaz'ın bunları okuyup ders alması gerekir. arap bezi ve takke ile sokaklarda dolaşan yobazlar da bunları iyi okuyun.

  madde 1- herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin (din görevlilerinin) mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsadeler verebilir. bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi caizdir.

  madde 2- türkiye’de kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüp gibi heyetler ve mektepler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname ve talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

  madde 3- türkiye’de bulunan türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve levazımını taşımaları yasaktır.

  madde 4- ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile türkiye’yi ziyaret etmeleri, icra vekilleri heyeti kararıyla tayin olunacak mercilerin müsadesine bağlıdır.

  madde 5- türkiye devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel mer’i adetlere tabidir.

  madde 6- bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

  madde 7- birinci maddenin hükümleri, bu kanunun neşri tarihinden altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren mer’idir.( geçerlidir.)

  madde 8- bu kanunun icrasına icra vekilleri heyeti memurdur.
 • insanda yobazlık kavramının tanımını düzenleyen, insanın özgür iradesine, özel hayatına tecavüz eden bir düzenleme.
 • bu kime, niye dokunuyor anlamış değilim. bunun aksi davranmak da kişiye hiçbir şey katmıyor.

hesabın var mı? giriş yap