• ilkçağ'da anadolu'nun güneyinde göksu, seyhan, ceyhan ırmaklarının
  suladığı ve toros
  dağlarının kuşatarak yayıldığı, şimdiki mersin ve adana çevresidir.
 • aslen kilikia diye yazmanın daha dogru oldugu anadolu'da antik bölge.

  bu isim farklı dönemlerde farklı alanlara verilmi$ olmakla beraber, en son kullanımıyla anadolu'nun güney kıyısının dogusunu tanımlamaktadır. bölgenin batı yakası daglık kilikia* gercekten de daglık ve vah$i bir dogaya sahipken; dogu kısım olan ovalık kilikia* verimli tarım arazisidir (bkz: cukurova).
  hellen yerle$imciler cilices adını ilk kez getirenlerdir ve homeros onların troas bölgesi'nin kuzeyinde ya$adıklarını söyler. önderleri olan mopsusun adı ise mopsuhestia (bkz: misis) ve mopsucrene kentlerinin adlarında ya$amakta; ayrıca daha gec yazıtlarda kar$ımıza $ahıs adı olarak da çıkmaktadır.

  assur kayıtlarında adı gecen hilakku ve mısır kayıtlarındaki kelekesh ile aynı oldukları dü$ünülmektedir halkının. i.ö. 8. yy.da kilikia'lılar assurlulara baglıydı. sonra, bir dizi kral tarafından idare edilip, bir dönem özgür kalır; ardından pers idaresine gecerler. saray, büyük olasılıkla tarsusta idi.

  hellenistik devirde seleukoslarla ptolemaioslar arasında payla$ılamaz. dogu'da bulunan ve birkac yüzyıl boyunca bagımsız bir hanedan olarak yönetilen olbanın rahip-yöneticileri soylarını teucer ve aias'a baglamakta sakınca görmemi$lerdir. daglik bölge, konumundan ötürü dış saldırılara karşı cogunlukla direnebilmişse de, 2. yy.da korsanların kıyıya yerleşmelerine karşı koyamamıştır. romalılar i.ö. 80 yılında bu güvensiz bölgeyi kısmen daha güvenli hale getirebilmek amacıyla, anadolu'da kilikia adıyla anılan ikinci bir eyalet kurar: batıda asia eyaleti, doguda ise suriye eyaleti sınırıdır. cicero i.ö. 51-50 yıllarında burayı yönetir. korsanlar ise i.ö. 67'de pompeiusun cabalarıyla bastırılır ve i.ö. 63 yılında cilicia pedias eyalete eklenir. ancak, hierapolis-kastabala kentinin civarı * tarkondimotus hanedanlıgı'na verilir. * vespasian zamanında yeni düzenlemeler görülür. antoninus pius zamanı ile kilikia bir üclü eyalet sistemine dahil olur: kilikia, lykaonia ve isauria.

  i.s. 3. yy.da ise ovalık kilikia'daki tarsus, anazarbus, aegae* * gibi kentlerin önemleri nedeniyle stratejik olarak güclenir.

  ovalık kilikia, pyramus ve cydnus nehirleri * arasında kalan bir verimli ova olarak, bagcılık, zeytincilik, ve mısır bakımından cok zengindi. öte yandan daglık kilikia, dokumacılık, gemiler icin kereste ve asker bakımından ünlüydü.
 • dağlık kilikya olarak bilinen bölge aslında taşeli bölgesinin doğusudur. tarihi eser bakımından çok zengindir, özellikle susanoğlu ve limonlu arasında her bir kilometrede bir tiyatro, sarnıç, kemer görülebilir.
 • erm. giligya. çukurova

  sözleri nahabed rousinian, müziği margaryan'ın
  sibil pektorosoğlu yorumu için (bkz: http://www.youtube.com/watch?v=j8ajrtnl8cm)
 • kesinlikle doganay denen tursu suyuna bin basar.
 • ümraniyedeki mükemmel künefeci ümraniye avmnin karşısnda sol çaprazda. ölmeden mutaka gidin ve künefesini tadın
 • (bkz: kiliks)
 • metin2'de bir server adı.

  herkes hemen hemen aynı anlamını yazmış. çok gereksiz de olsa farklı bir şey paylaşalım bari.
 • bugünkü adana ve mersin illeriyle konya ilinin güneyini ve antalya ilinin doğusunu kapsayan bölgenin adı.
 • içip içebileceğiniz en berbat, en kötü kokan, en rezil şalgam suyu. bir de utanmadan adana'da üretiyorlar. adanalılar şalgamınıza sahip çıkın.
hesabın var mı? giriş yap