şükela:  tümü | bugün soru sor
 • lise 2 öğrencilerinin beynine veren konu.. hele hoca oran yayınları kimya 2 kitabını okutuyorsa bir kaç saat sonra sümük gibi bir beyinle kalkar öğrenci...
 • süper bir olaydir. adini tam dogru yazamayacagim fransiz bir adamin savi uzerine sekillenir. kapali sistem* dengede ise dengeyi bozan her türlü etkinin tersi yönünde işleyerek tekrar dengeyi sağlamay çalışır. siz dengeyi ne yone bozmaya calisirsaniz calisin sonunda asil olan dengedir.
 • tepkimelerin maksimum dağınıklık minimum enerjiye yönelimiyle ilgili dengesi.
 • kapalı bir sistemde sabit sıcaklıkta makroskopik ( gözle görülebilir) özelliklerin bittiği mikroskopik (gözle görülmeyen ) olayların devam ettiği durumdur. bir reaksiyonda dengenin kurulabilmesi için ;
  1- sıcaklık sabit olmalıdır.
  2- sistem kapalı olmalıdır.
  3- reaksiyon tersinir (çift yönlü ) olmalıdır.
  a2(g) + b2(g) 2ab(g)
  yukarıdaki tepkime ileriye doğru veya geriye doğru gidebilir. eger a2 ileb2 karıştırılacak olursa ab oluşturacak şekilde tepkimeye girerler. a2 ve b2 konsantrasyonu zamanla azalacak ve ab konsantrasyonu artacaktır. zaman ilerledikçe öyle bir an gelir ki vi=vg olur. tam bu anda kimyasal denge kurulmuştur. bütün maddelerin konsantrasyonu sabitttir .
  tepkimeye göre vi = ki[a2]. [b2] ve vg= kg[ab] denge anında vi=vg olduğundan
  ki[a2]. [b2] = kg[ab]2
  [ab]2
  ki / kg = kdenge
  o halde ki / kg oranı denge sabitine eşittir. kd sabitini sadece sıcaklık değiştirebilir.
  denge sabiti kısmi basınçlar cinsinden de yazılabilir. yukarıdaki tepkimenin kp sabiti;

  kp = p2ab/ pa . pb
  n şeklindedir. burada kp ile kd arasındaki ilşki ise kp = kd ( rt) gaz sabiti olup değeri 0,082 lt.atm/mol k
  yada 22,4/273, t mutlak sıcaklık, n = ürünlerin mol sayısı girenlerin mol sayısı dır. d
  ürünlerin mol sayısı girenlerin mol sayısına eşitse üst sıfır olacağından kp = kd olur.

  ww + xx + ....... yy + zz ..... tepkimesinin denge sabiti

  k= [y]y . [z]z / [w]w . [x]x şeklinde yazılır. eğer tepkimede katı ve sıvı maddeler varsa denge bağıntısına alınmazlar çünkü bu maddelerin molariteleri sabittir ve dengenin yönüne etki etmezler. denge bağıntısına sadece gazlar ve çözeltideki iyonlar alınır.

  denge sabitine ait özellikler : her tepkimenin denge sabiti deneysel olarak saptanamaz, bunun yerine birkaç tane tepkimenin denge sabitinden faydalanılarak istenilen tepkimenin denge sabiti hesaplanabilir.
  1. bir tepkime ters çevrilirse k sı da 1/k şeklinde yazılır.
  2. tepkime bir sayıyla çarpılıyorsa, bu sayı k ya üs olarak yazılır.
  3. birden fazla tepkime toplanarak yeni bir denge sabiti oluşturuluyorsa k lar çarpılır.
  dengeye etki eden faktörler : ( le chatelier prensibi ) dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldı-ğında sistem o etkiyi yok edecek şekilde tepki gösterir.

  1. derişimin etkisi : h2(g) + i2(g) 2hi(g) tepkimesine dışarıdan h2(g) eklendiğinde denge ürünler lehine (sağa), hi(g) eklendiğinde girenler lehine (sola) kayar.
  ortamdan h2g) gazı çekildiğinde denge girenler lehine hi(g) çekildiğinde ise ürünler lehine kayar.

  2. basınç ve hacim değişiminin etkisi : basınç artarsa hacim azalır ve derişim artar, dolayısıyla denge mol sayısı az olan tarafa kayar.

  2so2(g) + o2(g) 2so3(g)
  3 mol
  2 mol
  tepkimesinde hacmin azaltılması dengeyi so3 lehine kaydırır.
  not : bütün bu etkiler denge sabiti olan k yı değiştirmez. k' yı sadece sıcaklık değiştirir.
  3. sıcaklık : sıcaklığın artırılması endotermik tepkimelerde dengenin sağ tarafa kaymasına neden olur ve k artar. ekzotermik tepkimelerde ise denge sol tarafa kayar ve k değeri azalır.
  4. katalizör : denge tepkimesinde katalizör kullanmak dengenin yönünü değiştirmez, sadece tepkimenin daha kısa sürede dengeye gelmesini sağlar.
  maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimi : düzensizlik, katı sıvı çözelti gaz sırasına göre artar. bir tepkime dengeye gelirken, düzensizliği artar, enerjisi minimum hale geçer.
  1- maksimum düzensizlik mol sayısının fazla olduğu taraftadır.
  2- bir tepkimede hangi tarafın enerjisi az ise minimum enerji o taraftadır.
  not : bir tepkimede hangi tarafın enerjisi az düzensizliği fazlaysa tepkime o yöne doğru kendiliğinden olur.
 • doygunluk indeksinin hesaplanmasında kullanılır.
 • iyi derecede kullanıldığında belirli bir adaptasyon süreciyle borsa sistemleri ve ekonomik sistemlerin çözümlenmesinde kullanılabilir yeter ki lise de sınav gazlı ezberletilen kalıplardan biraz olsun kurtulabilinsin

  temel mantık piyasaya yapılan herhangi bir etkinin belirli bir tepkiler bütünü ile karşılanmasıdır
  amaç karmaşık kimyasal yapı ya da oluşumlardaki dengeyi piyasa bileşnlerine uyarlamaktır
 • herhangi bir kimyasal tepkimeye,kendi sabitine ulaşmak için verilmiş yetki.dünyanın en temel prensiplerinden biri aynı zamanda.çünkü dengeyi bozmak için reaktifler yada son üründen herhangi birinin şartlarını değiştirdiğiniz anda, tepkime,doğası gereği dışardan yapılan o etkiyi yok etmek için birtakım hareketlere girişecek ve sonunda da denge sabitine ulaşınca rahtlayacaktır.denge sabiti rahatlama noktası ise,dengenin bozulması sizi rahatsız eden etmenlerin ortaya çıkışı,dengeye ulaşmak için tepkimek de sizin eski rahatınıza kavuşmak için yaptığınız aktiviteler olacaktır.
  misal, evinizde yaymış otuuryorsunuz (dengedesiniz) cam açıldı, hava soğudu (dışardan bir etki ile rahatınız bozuldu) yapacağınız şey ya kalkıp camı kapamak yada atıyorum klimayı açıp ısınmak.artık orası sizin tepkimenizin doğasına bağlı.birinden birini yapıp eski,üşümediğiniz dengenize ulaşabilirsiniz.
 • (bkz: denge sabiti)
 • kimyanın en temel taşlarından biri olan konu. kimyayla ilgilenecekseniz güzel öğrenmekte fayda var.