şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 9. yüzyılda bağdad'da yaşayan (yaklaşık 796-870) ortaçağ islâm dünyasının büyük filozoflarından birisidir. arapça'ya çeviriler yapmış, matematik, astronomi, fizik ve kimya gibi bilimlerle de ilgilenmiştir. optiğe ilişkin çalışmaları, eukleides'in araştırmalarına dayanmaktadır.

  kindî, câbir ibn hayyân'ın aksine, metallerin aynı temel maddelerin birleşmesinden meydana geldiğini ve dolayısıyla birbirlerine dönüşebileceklerini savunan yapısal dönüşüm kuramına karşı çıkar. ona göre, doğada bulunan metaller bileşik değil basittirler ve her birinin kendisine özgü nitelikleri vardır; birinin diğerine dönüşmesi veya dönüştürülmesi olanaklı değildir. dolayısıyla simyevî işlemler aracılığıyla, bakır veya kurşun gibi değersiz metallerden altın ve gümüş gibi değerli metaller üretilemez.

  http://www.malaspina.org/gif/kindi.jpg
 • kindi : rize ve çevresinde ikindi kelimesinin söyleniş şekli.
 • ilk olarak izafi fizik ve izafiyet teorisini ortaya atan bilim adamıdır. einstein kindi 'den 1100 yıl sonra bu teoriyi geliştirmiştir.
 • geniş çalışma yelpazesinde kritografi de bulunan bir bilim insanıdır. tarihte bilinen ilk yazılı kriptografi tanımı kendisine aittir. ayrıca, zamanında en sık kullanılan şifreleme yöntemi olan, bir metindeki tüm harfleri birebir olarak anahtar bir alfabedekilerle değiştirme yöntemine karşı, "frekans analizi"ni geliştirmiş ve şifrecileri geçici bi dumura uğratmıştır.
 • 801-873 tarihleri arasında yaşamış, einsteinden 1100 yıl evvel görelilik kuramını ''zaman cismin var olma süresidir. zaman, mekan ve hareket birbirinden bağımsız değildir.'' diyerek ortaya atmış zat i muhterem. avrupalılar ona 'alkindius' der.
 • avrupada al-kindi olarak da bilinmektedir.
 • açıları ölçmek için ilk kez pergel kullanmış tam adı ebu yusuf yakub ibn ishak el kindi olan arap filozof. matematik fizik astronomi tıp coğrafya ilahiyat siyaset psikoloji vb. 20 ayrı dalda 277 tane eser yazmış.
 • zannedersem, tarkan'in boyle bir $arkisi vardi. "kindi? kindi? kindi? kindi ha? kindi ah? kindi, kindi, kindi soyle" gibi sozleri falan vardi.
 • sonluluk-sonsuzluk hakkında söyledikleri kuantum fiziği düşüncesine yaklaşan büyük düşünür. kelam denen etkinlik sayesinde yönünü bulabilmiş bir arap. büyük düşünür.
 • orta çağ'a damga vurmuş islam felsefesi düşünürlerinden birisidir.

  el-kindî hakkında yapılan son derece detaylı bir çalışmaya şuradan ulaşabilirsiniz: (bkz: el-kindi kimdir?)