şükela:  tümü | bugün
 • üç boyutlu uzay çerçevesinde ve zamanın akışı içinde gerçekleşen devinimlerin incelenmesidir. aslında bu devinimlerin fiziksel yasalarından bağımsız olarak yapılan incelenmesidir.
 • sinema, kino, kinematograph (sinematografi) sözcüklerini ve dolayisiyla hareketli fotograflari (grafikleri) cagristiran bir terim. tabii bir de move & movie ikilisi vardir.
 • össnin de konusudur.
 • (bkz: q matik)
 • vücut hareketini, altında yatan güce bakmadan tanımlayan teknik.
 • kinematik cisimlerin hareket, onlara etkiyen kuvvetler göz önüne alınmadan araştırır. dolayısıyla cisimlerinin bilinen hareketlerini araştırır ve bu hareketi karakterize eden büyüklükler olan hız, ivme, yol vs bulunmasında yardımcı olur.

  inşaat mühendisliği 2. sınıfta gösterilen bir ders olan dinamikin bir alt dalıdır, nokta kinematiği ve sistem kinematiği olarak ikiye ayrılır. sistem kinematiğine pek deyinilmez ama nokta kinematiği ağlatır adamın anasını.

  diferansiyel denklemleri bilmeyi gerektirir. bilmiyorsanız vay halinize.
 • harekete yol açan sebepleri göz önüne almadan, cisimlerin sadece konumları ile zaman arasındaki ilişkilerini inceleyen mekanik dalıdır. saatte 100 kilometre hızla giden bir aracın 5 dakika içinde ne kadar yol alacağını irdelemek kinematiğin incelenmesine bir örnektir.
 • bir lise öğrencisi için doğrusal ve bağıl hareket, dinamik, iş-güç-enerji konularını içinde barındıran fizik konusudur. eskiden böyle bi ismi yoktu ya da vardı da ben bilmiyordum. şekil şukul olmuş.
 • robotik alanında özellikle olmazsa olmaz bir klasik mekanik branşıdır. mafsalların özellikleriyleriyle (revolute, prismatic, universal vs) ve linklerin boyutlarıyla manipülatörün tip noktasının hareketini incelemenizi sağlar.

  farklı yöntemleri vardır bunun örneğin çok serbestlik dereceli sistemler için denavit hartenberg dönüşümlerini kullanabilirsiniz. ancak basit yapılar için (rr mechanism) lise geometrinizi kullanabilirsiniz.

  mobil robotlarda da örneğin bir yürüme hareketini simule edecekseniz işe ilk önce bacak modelinin kinematik denklemlerini çıkararak başlamanız gerekmektedir. bu denklemler size joint space -> task space arasındaki ilişkiyi kuracaktır. bu sayede bacağın ayak noktasının x konumunda olması için eklemdeki motorun theta derece dönmesi gerektiğini hesaplayabilirsiniz.
 • klasik mekaniğin çalışma alanı içersindedir. parçacıkların, sistemlerin hareketlerini tanımlar. bu tanımlama esnasında hareketi oluşturan etkileri göz ardı ederek çalışır.
  örnek:
  a cismi x m/s hızı ile hareket ediyor. kinematik üzerinden bu problemi ele alırsak bize vereceği sonuç x m/s hızının analatik yada sayısal sonuçudur. kısacası "ne" sorusundan ziyade "ne kadar" sorusunun cevabını verir: hızı ne kadar değişti?

  hızı "ne" oluşturdu soruna cevap bulmak istiyorsak dinamik çatısı altında sistemi incelememiz gerekir.
  (bkz: dinamik)