şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kira artışlarını düzenleyen iki dava çeşidinden birisi. diğeri için (bkz: kira tespit davasi). yi-üfe 12 aylık ortalama artışı ile belirlenen kira artışları yi-üfe'nin %17 nin üzerine çıkması ve muhtemelen daha da yükselmesi sonucu gündeme gelmesi beklenen dava çeşidi.

  "kira bedelinin uyarlaması davaları", kira bedelinin tespiti davalarından farklı olarak sadece kira bedelinin artırılması için değil, ciddi olarak değişen şartların kira sözleşmesine uyarlanabilmesi için açılan davalardır. özellikle uzun süreli kira sözleşmelerinin konu olduğu kira uyarlaması davaları zamanla ciddi değişikliklerin olması sonucu kira sözleşmesinin devamının taraflardan biri için çekilmez hale geldiği durumlarda açılır.

  uyarlama davası açabilmek için kira sözleşmesinin imzalanması esnasında olmayıp sonradan meydana gelen, tahmin edilebilir olmayan ciddi bir olgunun varlığı gerekir. örneğin kiralanmış bir taşınmazın bulunduğu bölgede ciddi bir alt ve üst yapı değişikliği olması, enflasyon ve devalüasyon gibi ekonomik kriz yaratan ciddi olayın olması gibi durumlar örnek gösterilebilir. zaten bu sebeple kira uyarlaması davaları uzun süreli kira sözleşmeleri için öngörülmüş davalardır.

  aleyhine ciddi olarak kira sözleşmesinin uygulanmasının çekilmez hale geldiğini düşünen taraf davayı açar ve kira sözleşmesinin devamını zorlaştıran etkileri ispat etmeye çalışır.

  kira sözleşmesinde taraflar için öngörülmüş maddelerde bir taraf aleyhine dengenin açık şekilde bozulmuş olması ve bu olayın taraf için kira sözleşmesinden kaynaklanan edimlerini yerine getirmesini imkansız kılması durumunda uyarlama davasının açılabileceği söylenebilir.

  http://www.aghukukburosu.com/…nedir-hgk-karari.html

  bütün mesele devletin kurumlarının belgeleri ile bir krizin olduğunu ispat noktasında toplanıyor.