şükela:  tümü | bugün soru sor
 • aristippos' un kurucusu olduğu hedonist okul. öğrencileri sonuçta hocalarının ulaşmak istediği amaçtan kuşkuya düşmüştür.
 • zevk veren her şeyin iyi, ızdırap veren her şeyin kötü olduğunu iddia eden, istencin mutlak ereğini, insan için en doğal bir duygu olan haz olarak gören sokratesçi bir hayli enteresan yunan felsefe okuludur efendim.

  kurucusu kyreneli aristippos amcadır. aristippos amca hazcılık öğretisini sofistlerin duyumculuğu üzerine kurmakla birlikte gerçek hazza götüren yegane aracın bilgi olduğunu ileri sürer.
 • kirene (kyrene) okulu, kireneli aristippos tarafından kurulmuş olan hedonist bir okuldur.

  kinizmin feragatçı ve katı ahlaki tutumlarına karşı hazcı, rahat ve eğlenceli bir yaşam anlayışının savunucuları olmuşlardır. aristippos'da sokrates'in öğrencilerinden biridir ve doğru yaşamak nedir? sorusuyla felsefesini geliştirmiştir. ona göre ulaşılmak istenen ve ulaşılması gereken hedef yalnızca hazdır. istencimizin yegâne amacı hazdır ve aristippos'a göre haz, bu nedenle iyinin ta kendisidir. haz veren her şey iyidir sonucuna varılmasıyla, bu felsefe hazcılığı (hedonizm) kurar. bu okulun yorumuyla, sokratesçi iyi ve mutluluk kavramları yeni bir anlama daha kavuşurlar. daha önceden sokrates'te iyi, açık bir şekilde tanımlanmamış ve mutluluk ise farklı bir şekilde, ruhun devamlı sağlığı ve esenliği şeklinde değerlendirilmişti.
 • kirene okulu, kireneli aristippos tarafından kurulmuş ve hazcılık öğretisini savunmuştur.

  öğretisi şu şekilde özetlenebilir: herhangi bir durum veya nesne hakkında bilinen tek şey, onun insan doğasında uyandırdığı duygudur. duygusal tepkiler hoş, kibar, sert ve ölçülü olarak sınıflandırılabilir. hoş duygunun sonu hazdır, sert duygunun sonu pişmanlıktır; ölçülü duygunun sonu hiçtir. bazı insanlar zihinsel bir sapkınlıktan dolayı hazzı arzulamazlar. oysa haz varoluşun gerçek amacıdır ve zihinsel ve ruhani hazlardan her açıdan üstündür. dahası haz, anla sınırlıdır ve an, var olan tek zamandır. geçmiş ancak pişmanlıkla hatırlanır, gelecek için ise ödün verilir; dolayısıyla hiçbiri haz vermez. hiç kimse üzüntü duymamalıdır; çünkü üzüntü en ciddi hastalıktır. doğa, insana arzu ettiği her şeyi yapma izni vermiştir; onu sınırlayaran tek şey yasalar ve kanunlardır. bir felsefeci kıskançlık, aşk ve batıl inançtan muaftı; onun günü uzun bir haz günüdür.
  kirene öğretilerinden etkilenen felsefeciler arasında hegesias, anniceris, theodorus ve bion vardır.
 • deneyci ve şüphecilerdir. ampirist olarak, potansiyel bilgi kaynağı olarak erişebildiğimiz her şeyin kendi deneyimlerimiz olduğuna inanırlar. bu deneyimler her birimize özeldir. tecrübelerimizle ilgili bilgimize sahip olabiliriz (yani, şu anda yaşadığımız şey hakkında yanıltıcı olmak imkansızdır), ancak bu deneyimlere sahip olmamıza neden olan nesnelerden değiliz. bu onların kuşkuculuğuyla sonuçlanır - onların dış dünya hakkında bilgi sahibi olamayacağımız inancıdır.