1. insanlarda bulunan çeşitleri olan özeliklerdir.bazı kişilik özelikleri;
  (bkz: aceleci),
  (bkz: acımasız),
  (bkz: akılcı),
  (bkz: aç gözlü),
  (bkz: alçakgönüllü),
  (bkz: aldırmaz),
  (bkz: antipatik),
  (bkz: anlayışlı),
  (bkz: arsız),
  (bkz: abartıcı),
  (bkz: alaycı),
  (bkz: aptal),
  (bkz: bencil),
  (bkz: başarısız),
  (bkz: bağışlayıcı),
  (bkz: bezgin),
  (bkz: beceriksiz),
  (bkz: şımarık),
  (bkz: bıkkın),
  (bkz: çıkarcı),
  (bkz: cesur),
  (bkz: ciddi),
  (bkz: cimri),
  (bkz: çaresiz),
  (bkz: cömert),
  (bkz: çekingen),
  (bkz: dalavereci),
  (bkz: dalkavuk),
  (bkz: doyumsuz),
  (bkz: deneyimli),
  (bkz: duyarlı),
  (bkz: duygusal),
  (bkz: dürüst),
  (bkz: fedakar),
  (bkz: güvensiz),
  (bkz: inançlı),
  (bkz: iyimser),
  (bkz: ikircimli),
  (bkz: inatçı),
  (bkz: övüngen),
  (bkz: küçümser),
  (bkz: kanaatkar),
  (bkz: kötümser),
  (bkz: kararlı),
  (bkz: kararsız),
  (bkz: kurnaz),
  (bkz: düzenli),
  (bkz: perişan),
  (bkz: kaderci),
  (bkz: kaba) ,
  (bkz: kederli),
  (bkz: kızgın),
  (bkz: küskün),
  (bkz: küfürbaz),
  (bkz: kuşkucu),
  (bkz: korkak),
  (bkz: kaygılı),
  (bkz: ödlek),
  (bkz: önyargılı),
  (bkz: özenli),
  (bkz: onaylayıcı),
  (bkz: ödünleyen),
  (bkz: örgütçü),
  (bkz: onurlu),
  (bkz: özgün),
  (bkz: pişman),
  (bkz: panikleyen),
  (bkz: palavracı),
  (bkz: pervasız),
  (bkz: radikal)
  (bkz: rezil)
  (bkz: reformist)
  (bkz: samimi),
  (bkz: savurgan),
  (bkz: serseri),
  (bkz: tutucu),
  (bkz: tutumlu),
  (bkz: telaşlı),
  (bkz: tedirgin),
  (bkz: titiz),
  (bkz: ukala),
  (bkz: umursamaz),
  (bkz: unutkan),
  (bkz: utangaç),
  (bkz: umutsuz),
  (bkz: yardımsever),
  (bkz: vurdumduymaz),
  (bkz: sitemkar),
  (bkz: senli benli),
  (bkz: sabırlı),
  (bkz: sabırsız),
  (bkz: sade),
  (bkz: sevinçli),
  (bkz: sıkılgan),
  (bkz: saygısız),
  (bkz: saygın),
  (bkz: asil),
  (bkz: sersem),
  (bkz: sinsi),
  (bkz: şen şakrak),
  (bkz: şaşkın),
  (bkz: güvenilir),
  (bkz: taklitçi),
  (bkz: temkinli),
  (bkz: tutarlı),
  (bkz: toplumcu),
  (bkz: lakayıt),
  (bkz: laubali),
  (bkz: mutlu),
  (bkz: müşfik),
  (bkz: mutedil),
  (bkz: müteşebbis),
  (bkz: miskin),
  (bkz: meraklı),
  (bkz: maceracı),
  (bkz: mızıkçı),
  (bkz: müsrif),
  (bkz: nitelikli),
  (bkz: namuslu),
  (bkz: nazik),
  (bkz: demokrat),
  (bkz: doğal),
  (bkz: dalgın),
  (bkz: dost),
  (bkz: öfkeli),
  (bkz: dargın),
  (bkz: enerjik),
  (bkz: gerçekçi),
  (bkz: gelenekçi),
  (bkz: geveze),
  (bkz: gayretli),
  (bkz: halimselim),
  (bkz: hayalperest),
  (bkz: heyecanlı),
  (bkz: hoşgörülü),
  (bkz: suskun),
  (bkz: haylaz),
  (bkz: iddialı),
  (bkz: iddiacı),
  (bkz: insancıl),
  (bkz: hoyrat),
  (bkz: acemi),
  (bkz: deli),
  (bkz: düzenbaz),
  (bkz: zorba),
  (bkz: utanmaz),
  (bkz: uyumsuz),
  (bkz: dengesiz),
  (bkz: aciz),
  (bkz: açık yürekli),
  (bkz: olgun),
  (bkz: dedikoducu),
  (bkz: hayran),
  (bkz: ehlikeyf),
  (bkz: huzurlu),
  (bkz: huzursuz),
  (bkz: sakin),
  (bkz: akıllı),
  (bkz: şerefli),
  (bkz: kalleş),
  (bkz: hazırcı),
  (bkz: fırsatçı),
  (bkz: meşgul)…

kişilik özellikleri hakkında bilgi verin