şükela:  tümü | bugün
 • 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kurulmuş olan başbakanlığın ilişkili kurumudur.
 • başarısız bir kurum; bence...
  nedenini yazayım:
  şirketlerden seri halde sms, email geliyor.
  diyorlar ki - kişisel verilerin korunması kanunu hakkında - sizi bilgilendirmek istiyoruz!
  - iyi de neden be kardeşim? bu yasa 2016'da çıktı. iki yıldır var zaten. bileceğimiz kadar biliyoruz.
  size işin aslını anlatayım mı?
  bu kanunun uygulamasını denetlemek için - kişisel verileri koruma kurumu - kuruldu.
  bu kurum dedi ki:
  - ey şirketler. daha önce (2016'dan önce) topladığınız verileri yasa çıkmadan önceki kurallara göre topladınız. ancak artık o kurallar geçerli değil. 7 nisan 2018'e kadar eski kurallara göre topladığınız verileri yeni kanuna uygun hale getirin. (mealen.)
  *** siz, size gönderilen mesajlardan bunu anladınız mı?
  anlamadınız...
  hiç birimiz anlamadık.
  çünkü şirketler de anlamadı.
  çünkü - kişisel verileri koruma kurumu - anlatamadı!
  -----------------
  yukarıda söz konusu edilen bağlam:
  ---------------------
  bilindiği üzere, kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde (7 nisan 2018) kanun hükümlerine uygun hale getirileceği, kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin derhal silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği, ancak bu kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların, bir yıl içinde (7 nisan 2017) aksine bir irade beyanında bulunulmaması halinde, bu kanuna uygun kabul edileceği hükme bağlanmıştır.
  https://kvkk.gov.tr/icerik/4199/kamuoyuna-duyuru
 • tüketicilerin beyin devrelerini yakmalarına neden olan kurum.
  şirketler (renault, yurt içi kargo, hepsiburada, modanisa...) yağmur gibi kvk kanunu uyarısı gönderiyorlar.
  yasa 2016'da çıkmışken bu uyarılar neden yapılıyor?
  neden?
  neden?
  kurumun sitesinde o nedenle ilgili olarak şu alttaki açıklama yapılmış:
  (anlamak isteyenin beyin devrelerini yakacağı garanti.)
  --------------
  kanuna uyum süreci (geçici 1.madde) ile ilgili duyuru
  yayınlanma tarihi: 06 nisan 2018
  son günlerde medyada yer alan bazı haberler ile kurumumuza şifahi olarak iletilen sorular neticesinde, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun geçici 1 inci maddesinin uygulanmasıyla ilgili tereddütler yaşandığı görülmüştür. söz konusu tereddütlerin önüne geçilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen konuya ilişkin açıklama yapılması gereği doğmuştur.

  bilindiği üzere, kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde (7 nisan 2018) kanun hükümlerine uygun hale getirileceği, kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin derhal silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği, ancak bu kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların, bir yıl içinde (7 nisan 2017) aksine bir irade beyanında bulunulmaması halinde, bu kanuna uygun kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

  bu itibarla, kanunun yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde hukuka uygun olarak alınmış rızaların, ilgili kişilerce aksi belirtilmediği sürece, yukarıda yer verilen hüküm uyarınca kanuna uygun olduğu kabul edildiğinden, veri sorumlularınca bu şartlar dâhilinde alınmış mevcut rızaların güncellenmesine veya yeniden ilgili kişilerden açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. dolayısıyla, ilgili kişilerce kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aksine bir irade beyanında bulunulmamış ise, bu kişisel verilerin de silinmesi veya yok edilmesi gerekmemektedir.

  unutulmamalıdır ki kişisel verilerin işlenmesi için yegane şart açık rıza değildir. kişisel veri işleme şartları, kanunun 5 inci ve 6 ncı maddesinde açıklıkla belirtilmiştir. bu bağlamda; kanunun yayımından önce toplanmış kişisel veriler açık rıza dışındaki kanunun 5 inci ve 6 ncı maddesindeki şartlar dairesinde işleniyorsa, bu işleme faaliyetleri için de açık rıza alınmasına ve bu faaliyetlerin de açık rızaya dayalı olarak yürütülmesine gerek yoktur.

  kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  https://kvkk.gov.tr/icerik/4199/kamuoyuna-duyuru
 • denetimi sıkıntısız atlatabilirsiniz
  (bkz: m365 e3)
  (bkz: m365 e5)