şükela:  tümü | bugün
 • cok sayida insanin bir arada olmasi durumu.
 • bir insan topluluğunun kitle sayılabilmesi için;
  1- heterojen
  2- geniş
  3- anonim
  4- geniş alana yayılmış

  olması gerekir..
 • (bkz: kütle)
 • aynı tınıya aşık, mutlak kulak topluluğu.
 • büyük bir insan grubunu betimlemek için "kitleler" şeklinde çoğul ekiyle abartılan bir sözcük, ki sözkonusu insan grubu da kitle tanımına uymaz çoğu zaman. kitleler çıldırmış olmalı..
 • mevcut toplama düzende kule. yıkılıyor...
 • hule, sanayile$me, büyük kentle$me hareketleri, i$bölümünde yüksek düzeyde uzmanla$ma ve yönetimin bir bütün olarak bürokratikle$mi$ olmasıyla belirlenen, bireylerin özgürlüklerini yitirip, birbirlerine benzer oldukları toplumsal ortam.

  (bkz: kitle toplumu)
  (bkz: kitle kültürü)
 • (bkz: kanser)
 • türkiye sosyalist işçi partisi nin aylık yayın organı. ek olarak sosyalist gençlik birliği isimli bir de ek broşür vermektedir.
 • toplumsal mühendislik vokabulerinin en önemli kavramlarından biridir. çoban nazarında sürü neyse gütme iddiasında sağlamlığı dillere destan aydın/entelijansiya/entelektüel nazarında kitle de odur. demokrasiden, insan haklarından bahis açılıp akabinde yeryüzünde adaleti inşa etme çabalarından dem vurulduğunda en önemli unsur olarak ifadelendirilen bu kantitatif cenah, sırça köşklerde gerçeği tüm çıplaklığıyla en ince ayrıntısına varıncaya dek gören "filozof kral" mesabesindeki yarı-tanrı aydın/entelijansiya/entelektüel tarafından üzerine yüklenilen normatif içeriği sahaplanmadığı vakit kitle olarak istiskal edilir. bu anlamda kitle, birbirinden niteliksel açıdan farkı olmayanların oluşturduğu kör ve doğrultusuz bir insan yığınından başka bir şey değildir. başka bir deyişle kitle olarak isimlendirilen insanlardan mürekkep sayısal birikinti işbu notorius içerikle mimlenmiş adını ona kerameti kendine mahsus normatif bir özü apriorik olarak izafe eden, onu işlevsel olarak kullanmanın iştiyakıyla hedefine ulaştıracak bir mızrak gibi görenlerden alır. bu açıdan bakıldığında kitle'yi kitle olarak isimlendirme konusunda diğerlerinden daha fazla ısrarcı olanlar da toplumu hendeseyle çekip çevirme derdinde olanlardır.