şükela:  tümü | bugün
 • kültürün araçsallaştırıldığı günümüz dünyası'nda, kitle toplumunun oluşumu kaçınılmazdır. kitle toplumunun yaratılması, aynı zamanda, toplumun özne olarak eylemselliğine ket vurmaktadır. çünkü her şey metalaşmış haldedir ve eğlenceler, hazlar buna yöneliktir. hazzın insan bilincinden yoksun kalması veya öznenin akıl süzgecinden yoksun kalması, oldukça keyfi, popülist stratejilerin izlenmesine yol açmakta. bu nokta önemli, çünkü haz ile olan diyalog metalar üzerinden kurulduğunda, mevcut sistemin kendini kaçınılmaz bir son olarak görmesi an meselesi. yani sistem, bu tavır üzerinden kendini meşrulaştırmakta. insanlar da muhalif kimliklerini yitirerek, sistemin yem olarak verdiği her şeyi kutsamakta.
  bugün haz olarak sunulan şeylerin pek çoğu, modern toplumu uyuşturmaktadır. düşünmesini engellediği gibi, düşünmesini engellediği şeylerden de haz almasını da sağlamakta.
  kültür endüstrisinin kendini yarattığı noktada iki şeyi gözlemlemek mümkün. birisi, kültür ürünlerinin standartlaştırılması, ikincisi, dağıtım tekniklerinin rasyonelleşmesi. kültür ürünlerinin standartlaşması sürekli olarak aynı haz unsurlarının insan bilincinde yer ettiğini gösterir. hazlar sabittir, buna en iyi örnek hollywood filmleri.

  (bkz: kültür endüstrisi)
  (bkz: kitle kültürü)
 • en önemli sakıncalarından biri herhangi bir olay/olgu karşısında ortak (tekdüze) bir tepki verilmesidir.

  bunun nesi sakıncalı diye çelişkiye düşmek olağan bir durum olabilir ancak buradaki tepki önceden kodlanmış tekdüze bir tepkidir çünkü kitle toplumunda insan nesnel bir varlık olarak kodlanmış, tüm öznelliği elinden alınmış yani varoluşu unutturulmuştur. tahakküm altına alınan kitle toplumu üyesi din, kültür, politika, sanat, ahlak gibi birçok konuda varlığını topluma ve toplumsal reflekslere devrederek kim olduğunu unutmuştur.

  halbuki öznellik hakikattir, öznellik gerçekliktir.