şükela:  tümü | bugün
 • almagest'i ile dünyayı merkeze koyan astronom. almagest araplar tarafından pek beğenilirmiş. (bkz: copernic)
 • ptolemy olarak da bilinen astronomdur. almagest adli kitabiyla bilim dunyasini aristoteles ile birlikte 15 yuzyil boyunca etki altina almis ve ilerlemelerin onunu tikamistir.
 • claudius ptolemaeus, ptolemaeus veya ptolemy olarak da anılır. milattan sonra ilk yüzyıldan ikinci yüzyılın ortalarına kadar mısır'da yaşamış yunan astronom, matematikçi. güneş'in, o gün bilinen beş gezegenin ve ay'ın hareketlerini heaplayabilmek için hipparchus'un yöntemini ilerleterek içiçe seksen kadar daireden oluşan bir sistem geliştirmiştir. oluşturduğu yöntem copernicus'in güneş merkezli sistemine kadar kabul görmüş ve hatta batlamyus'un sistemi gezegenlerin ve güneşin konumlarını hesaplamak açısından copernicus'in sisteminden daha doğru sonuçlar üretimiştir; ta ki kepler piyasaya çıkana kadar. rivayete göre kendisi de dünya merkezli güneş sistemi teorisinin doğruluğuna inanmıyordu ama teoriyi sadece hesaplama yöntemine baz olarak kullanmıştı.

  coğrafya ve haritacılık alanlarında da önemli başarıları vardır; kendisi bir kürenin düzlem üzerine çizilmesi yöntemini kullanan ilk kişidir.
 • dünya'nın evrenin merkezi olduğunu ve satürne kadar ki gezegenlerin (güneş de dahil) onun çevresinde döndüğünü, satürn'ün ardında sabit yıldızlar ve boşluk bulunduğunu belirten şahıs.
 • oliver stone'un alexander filminde anthony hopkins tarafından canlandırılacak kişi.
 • yaşadığı yıllar kesin olarak bilinmemekle, müslüman astronomlara ve tarihçilere göre m.s. 127 m.s.150 yılları arasında doğmuştur.
 • geç iskenderiye dönemi'nde yaşamış (m.s. ikinci yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisidir. batlamyus astronomi, matematik, coğrafya ve optik alanlarına katkılar yapmıştır; ancak en çok astronomideki çalışmalarıyla tanınır. zamanına kadar ulaşan astronomi bilgilerinin sentezini yapmış ve bunları mathematike syntaxis (matematik sentezi) adlı yapıtında toplamıştır. bu eserin adı, daha sonra megale syntaxis (büyük derleme) olarak anılmış ve arapça'ya çevrilirken başına arapça'daki harf-i tarif takısı olan el getirildiği için, ismi el-mecistî biçimine dönüşmüştür; daha sonra arapça'dan latince'ye çevrilirken almagest olarak adlandırıldığından, bugün batı dünyasında bu eser almagest adıyla tanınmaktadır.
 • claudius ptolemy, yunancasıyla klaudios ptolemaios. m.s. 90-168 civarında (iskenderiye diye tahmin ediliyor) yaşamış coğrafyacı, matematikçi ve astronom. devrinin çok ötesinde haritalar çizmiştir. paralel ve meridyenler taa en başta onun eseridir. 9 ciltlik "coğrafya" başlıklı bir eseri vardır. rönesansa kadar eserleri kaybolmuştur. bunlar 15. yüzyılda arapçadan latinceye çevrilmiş ve kitaptaki koordinatlara (8000 adet) göre avrupalı bilim adamları tarafından haritalar çizilmiştir. önemi ortaçağ geleneği olan dini temelli haritaları geride bırakmasıdır. ptolemy'nin haritalarında cennet yoktur, haritanın üstünde isa da yoktur. mükemmel değildir elbet ama haritacılık anlamında büyük bir adam olduğu su götürmez.
 • m.s. 2.yüzyılda yaşamış bir matematikçi ve gökbilimcidir.kendi gibi gökbilimci hipparchus'un halefidir.bilinen en iyi çalışması güneş, ay ve gezegenlerin konumlarını belirlemeye yarayan "epicycle kuramı" veya "ptolemic kuram" dır.
 • herodotun coğrafi versiyonu...