şükela:  tümü | bugün
  • ilk üretilmiş rölativistik quantum mekaniksel dalga denklemi. sonraları, daha tutarlı olan dirac denklemi'nin ortaya çıkmasıyla kronolojik anlamı dışında bir özelliği kalmamış.
  • hala işe yarayan denklem. dirac denklemi, 1/2 spinli parçacıkları* ` :kuarktasvir ederken, klein gordon spinsizparçacıkları: çeşit çeşit bozonlar` ` :inflaton` ` : vb` tasvir eder. en önemli kullanım alanı ise, 2007'de deneylere başlayacak lhcde gözlenmesi beklenen higgs bozonudur.
  • dirac denkleminde belli oynamalar(dirac matrislerini çarparak) ile klein-gordon denklemleri elde edilmektedir.schrödinger'in ilk elde ettiği denklemdir aynı zamanda,ancak hesaplamalarda negatif enerjili durumu vermesinin yanında,negatif olasılık değeri ve hidrojen atomu içinde yapı sabiti değerini yanlış vermektedir. bunların dışında kuantum alan teorisinde dalga fonksiyonu yerine alan denklemleri geliştirildiğinden klein-gordon denklemi yeniden yorumlanarak,skaler alanlar için kullanılmaktadır.
    bu denklemin geliştirilmesi dalga denklemlerinin birazda uzay-zaman simetrisini yansıtması gerekliliği üzerinedir,çünkü schrödinger denkleminde zamana göre birinci türev alınırken konuma göre ikinci dereceden türev alınır,ancak özel görelilik teorisine göre zamanda konum gibi koordinat halinde olduğundan denklem hem zamana göre hemde konuma göre simetrik olarak yazılmalıydı.merak etmeyin öylede oldu.
  • erwin schrödinger'in ilk keşfettiği denklemdir. süreklilik denklemi, açısından eksi olasılık sonuçları içermektedir. eksi olasılık olamayacağı için erwin schrödinger denklemle ilgilenmeyi bırakmış ve göreli olmayan (nonrelativistic) denklemini yazmıştır.

    paul dirac'ın yazdığı dirac denklemi sayesinde, antiparçacık kavramı anlaşılmıştır. bu sayede klein gordon denklemi içerisindeki eksi olasılık sonuçları başka anlamlar yüklenerek tekrar yazılmıştır.

    spin sıfır parçacıkların göreli kuantum denklemidir. kunatum elektrodinamiğinde, parçacık fiziğinde, yüksek enerji fiziğinde, nükleer (atom çekirdeği) fizikte... hala kullanılmaktadır.