şükela:  tümü | bugün
 • avrupada liberal akimin yayilmasi bünyesinde patlayan 1848 devrimi sirasinda avusturya basbakanligini yapan ve herhangi bir ulus devlet ya da milliyetçilik kavramina kesinlikle karsi çikan ve dönemin ingiliz disisleri bakani castlereagh ile fransanin napolyon önderliginde bütün avrupayi birbirine kattiktan sonra yenilip geri çekilmesinin ardindan viyana kongresinin yapilmasini saglayan taraflarin siyasi mimarlarindan biri.
 • (bkz: avrupa uyumu)
 • hakkında, hüner tuncer tarafından yazılmış metternich'in osmanlı politikası isimli bir eser varsa da bu kitabı hacettepe uluslararası ilişkiler 2010 mezunları dışında okuyan kimse yoktur. zaten kitabın adı "1815-1840 arası avrupa tarihi" falan olsa daha yerinde daha uygun daha kontrollü olabilirmiş bence memedali bey.
 • bu tarihi abimiz öyle bir statükonun lideri temsilcisi olmaya becermiş ki bastille hapisanesi baskını 1789 devriminde nasıl bir sembolik önem taşıdıysa bu abinin devrilmesi de 1848 devrimi için benzer bir değer taşımış devrimin simgesi olmuş.
 • hukuk sosyolojisine giriş niteliğinde şöyle bir tespite sahip kimse:

  "imparatorluk günden güne zayıflamaktadır. niçin saklamalı? onu bu hale düşüren sebeplerin başında avrupalılaşma zihniyeti gelir. temellerini iii. selim'in attığı bu zihniyeti, derin cehaleti ve sonsuz hayalperestliği yüzünden ii. mahmut son haddine vardırır. babıali'ye tavsiyemiz şudur: hükümetinizi dini kanunlarınıza saygı esası üzerine kurunuz. devlet olarak varlığınızın temeli, padişahla müslüman tab'a arasındaki en kuvvetli bağ, dindir. zamana uyun, çağın ihtiyaçlarını dikkate alın. idarenizi düzene sokun, ıslah edin. ama yerine size hiç de uymayacak olan müesseseleri koymak için eskilerini yıkmayın. avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamlarınıza uymayan kanunları almayın. batı kanunlarının temeli hıristiyanlıktır. türk kalınız. tatbik edemeyeceğiniz kanunu çıkarmayın. hak bellediğiniz yolda ilerleyin. batının sözlerine kulak asmayın. siz ilerlemeye bakın. adalet ve bilgiyi elden bırakmayın. avrupa efkar-ı umumiyesinin az çok değeri olan kısmını yanınızda bulacaksınız... kısaca, biz babıali'yi kendi idare tarzı'nın tanzim ve ıslahı için giriştiği teşebbüslerden vazgeçirmek istemiyoruz. ama avrupa'yı örnek olarak almamalıdır kendine. avrupa'nın şartları başkadır, türkiye'nin başka. avrupa'nın temel kanunları doğu'nun örf ve adetlerine taban tabana zıttır. ithal malı ıslahattan kaçının. bu gibi ıslahat müslüman memleketlerini ancak felakete sürükler. onlardan hayır gelmez sizlere."

  bu tespitlerinin bir çoğuna katılıyorum. örneğin, "tatbik edemeyeceğiniz kanunu çıkarmayın." demiş. hukuku toplumu düzenlemek için kullanmak hastalığına işaret etmekte. günümüz için de geçerli ve güncelliğini bütünüyle korumakta. yukarıdan aşağıya kanun yapma tekniğinin yanlışlığına ta o günden işaret etmiş. "size hiç de uymayacak olan müesseseleri koymak için eskilerini yıkmayın." cümlesi de hemen hemen aynı noktaya işaret etmekte.
 • 18. ve 19. yüzyıllar avrupa diplomasisindeki en etkili insanlardan biridir. viyana kongresi ile yeniden çizilmeye çalışılan avrupa haritası için kalemi elinde tutan kişidir. ancien regime'in ülkelerin yönetim biçimi olarak kalması için çok uğraşmasına rağmen bunu başaramamıştır. sonuçta prensi olduğu ülkesi avusturya milliyetçilik ve liberalizm akımlarından etkilenmiş ve hızlı bir parçalanma dönemine girmiştir.
 • avrupa uyumu ile gerçekleştirdiği diplomasi tilkiliği, avusturya-macaristan imparatorluğu'nu yüz yıl daha yaşatmayı başarmış başbakandır. hem milliyetçilik akımlarının yarattığı iç tehditleri hem de rusya ve prusya'nın dış tehdidini üfleyerek soğutmuştur. avusturyalı değil almandır. fransızcasının almancasından daha iyi olduğu söylenegelmiştir.
 • avrupanın ve dünyanın parlamenter demokrasiye geçişini geçiktiren en büyük etmen bu zatı muhteremdir. nerede yaşasın cumhuriyet diyen bir topluluk görse üstüne kara basan gibi çökmüş ve monarşiyi tekrardan tesis etmiştir. başarılı bir diplomat ve devlet adamıdır lakin baş belası statükocu nefret edilesi bir insandır gözümde.
 • -napolyana karşı oluşan ittifakın mimarlarından metternich, alman kökenli avusturya soylu aileden gelmektedir.metternich statükonun savaş gücüyle korunmasını istiyordu.ona göre ulus-devletlerin dağıtılması gerekiyordu.
  -viyana kongresine katılan büyük britanya,avusturya,rusya ve prusyanın avrupa'da statükoyu korumak için ortaya koydukları sisteme metternich denir.
  -metternich sistemine tepkiler 1830 ve 48 ihtilallerinde gelmiştir.48 devrimleri sonucunda sistem çökmüştür