*

 • ilk kez demokratik yonetim bicimini olu$turan yunanli arhon .
 • eski yunanda yönetimi ele geçirince, aristokratları karşısına alıp yönetimini halka dayandırmıştır. atina siyasal yaşamında aristokratların ağır basmasının nedenini aristokratik kabile örgütlerinin ( genos örgütlenmelerinin )varlığını sürdürmesinde gördü ve bunu yıkarak, yer bağına dayanan mahalle (deme ) örgütlenmelerini kurdu. seçim çevrelerini genoslar değil mahalleler oluşturdu.
 • demokrasinin babası olarak anlatılır kendisi.
 • modern demokrisinin babası olarak bilinen antik yunanlı arkhon.
 • isagoras'ın iktidar olması sonucunda sürgün edilmiştir. sonraları halk isagoras'ı boule'yi kapatmak istediği için devirmiş ve klistenes'i geri çağırmıştır. o da temelde kabilelerin eşit yönetim hakkı olan bir sistem kurgulamıştır ve bu sisteme isonomos demiştir. (iso=eşitlik nomia=kanun)

  tiranların başa geçmesini önlemek için ostrasizm yöntemini devreye sokmuştur.
 • çeşitli yunan halklarından özel kişileri büyük bir ziyafette toplayarak çeşitli yarışmalardan sonra kızını megaklese pazarlayan adam.yarışmalarda düşüncesi kızını hippokleidese pazarlamakmış.fakat hippokleidesenin apachi vari danslarından sonra kızın daha düzgün bir adam olan megaklese pazarlamıştır.(hippokleidesin incicilerin atasi olduğu düşünülüyor).bu ardada bunun torunuda demokrasiyi kuruyor
 • tiran ailesini süren aristokratlardan biri. yönetimi ele geçirince tutumunu değiştirerek aristokratları karşısına almış, erki halka dayandırmıştır.
 • ilk çağ'da atina şehir merkezinde halkın yardımıyla başa geçmiş, sınıf ayrımını ortadan kaldırmaya çalışmış, halk meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir. yaptığı reformlarla halkın yönetime katılımını arttırmaya çalışmıştır
 • drakon kanunları , solon yasaları ve perikles yasaları yunan toplumunda güven ortamını sağlayamamıştır. klistenes'in getirdiği yasalar ise toplumda eşitlik ve demokrasi kültürünün yerleşmesinde etkili olmuştur.
 • ostrakismos yani sürgün yasasını ortaya koyan antik yunan yöneticisi.
  (bkz: ostrakismos)
hesabın var mı? giriş yap