şükela:  tümü | bugün
 • [insanın oran duygusu, rasyonel büyük ve küçük kavramı kendine özgü bir biçimde antropomorfiktir ve hem fiziksel fenomenler evreninde, hem de kolektif bilinçdışının bilhassa insan kapasitesinin ötesindeki kısımlarında geçerliliğini yitirir. nefs [atman] "küçükten daha küçük ve büyükten daha büyük", "parmak kadar"dır ama "her yönden dünyayı çepeçevre sarar ve on parmaklık uzayı yönetir". kaberioslara* dair goethe şunları söyler: "boyu küçük/gücü büyük". (...) en büyük etkilerin küçücük sebeplerden kaynaklandığı, yalnızca fizikte değil, psikolojik araştırmalarda da açıkça ortaya konmuştur. yaşamın kritik anlarında her şey çoğu zaman nasıl da ufacık görünen bir şeye bağlıdır!] carl gustav jung - aspects of the masculine

  "artık benim için bir şizofreni tehlikesi olmadığından emindim. düşlerimin ve görümlerimin kolektif bilinçaltının temelinden geldiğini anlamıştım." carl gustav jung (mircea eliade'ye, sonu shamdasani'nin liber novus sunuş yazısında)

  (bkz: kollektif bilinçdışı)
  (bkz: ortak bilinçdışı)
  (bkz: kolektif bilinç), kolektif bilinçaltı, kolektif bilinçsizlik
 • jung, insan zihnini üç temel yapıdan oluşan bir bütün olarak görür. bunları; bilinç, kişisel bilinç dışı ve toplumsal (ortak-kolektif-ırksal) bilinç dışı olarak kavramsallaştırır.

  toplumsal bilinç dışı evrim sürecinde oluşmuştur. yalnız insanlık tarihi kadar değil, insan öncesi evrimin de ürünüdürler.

  çocuğa genetik yolla aktarılır. eski insanların yaşam savaşında zihinlerinde iz bırakan yaşantılar ortak sembollerle / birincil imgelerle yeni nesillere intikal etmiştir.

  kolektif bilinç dışının içeriğini arketip (ilk örnek) kavramıyla adlandırır. arketiplerin sayısı gerçek olay ve objelerin sayısına eşittir. arketipler evrensel ve kolektif hafızada kalıtsal olarak aktarılırlar. örneğin, anima, animus, yılan, karanlık, yükseklik korkusu gibi.
 • carl jung tarafından yaklaşık bir asır önce, freud'un rahatsız edici düşüncelerin kaynağı olarak zihnin bilinçdışı yönleri fikrine yanıt olarak, bilinçaltımızda depolanan ve herkesin bilinçaltında aynı olan birçok bilgi anlamında kullanılmıştır.

  jung, kolektif bilindışını, kültürlerdeki bariz çeşitliliğe rağmen evrensel olarak tüm insanlık tarafından paylaşılan düşünce kalıpları, kavramlar veya fanteziler olarak tanımladı. yani hepimizin belirli fikirler, fanteziler ve kavramlarla doğmamız, doğuştan gelen, öğrenilmemiş, ancak bizim için tamamen doğal bir psikolojiye sahip olduğumuz fikri...

  kolektiftir” çünkü her insan bu inşa edilmiş sosyal yapıları paylaşır ve “bilinçsizdir” çünkü bir arketip ile bilinçli olarak bağlantı kuramaz ve anlayamayız. kolektif bilinçdışı bize rehberlik etmek için beynimizde gelişen ve miras aldığımız içgüdüsel plandır.

  yalnız kolektif bilinçdışı, bir popülasyonda ortak olan inanç ve değerlerin bir toplamını belirtmek için kullanan sosyolog émile durkheim'ın "kolektif bilinç" kavramı ile karıştırılmamalıdır.

hesabın var mı? giriş yap