*

şükela:  tümü | bugün
 • ticari bir işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek üzere gerçek şahıslar arasında kurulan ve ortakların sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırsız bulunan ortaklık çeşididir. ortaklar şirket borçlarından muteselsilen ve şahsi servetleri ile sorumludurlar.
 • bu şirketlerin ortakları; şirket borçlarından koydukları sermaye oranında değil, bütün mallarıyla sorumludurlar. esasen bir tür adam göçertme yöntemi olarak, dolandırıcılık kitaplarında yazılması gereken şirket kuruş, kuruşkuruş kurutuş tekniklerindendir. kurtuluş ise yoktur, terekeye bile geçer ha borçlar. maazallah.
  en iyisi biz bu şirketlere sınırsız (ama sinirli) sorumlu şirketler diyelim.
  (bkz: kollektif)
  (bkz: kolleksiyon)
  (bkz: kollektör)
 • gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış şirket türüdür.asgari bir sermaye şartı bulunmamaktadır.
 • vergi kanunlarımız açısından ortakları bazında gelir vergisine tabidir. şirketin tüzel kişiliği bulunmakla birlikte şirket vergi mükellefi değildir.
 • tüm ticaret şirketleri gibi tüzel kişi tacirdir.
 • ticaret unvanlarında gerçek kişi ortaklardan en az birinin adı, soyadı, 'kollektif' ve 'şirketi' ibareleri kısaltılmadan olmak zorunda olan şirket türü.
 • ortakların tümü "sınırsız" sorumluluğa sahip olduğundan pek tercih edilmez..
 • kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır. ttk madde 212/1

  kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur;
  1. ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları.
  2. şirketin kollektif olduğu.
  3. şirketin ticaret ünvanı ve merkezi.
  4. esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.
  5. her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri.
  6. şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları. ttk madde 213/1
 • iktisadi ve kâr amaçlı kurulan ticari bir işletmedir.
  bir ticaret unvanı vardır. ticaret unvanı uygun seçilmiş olmalı, ahlâk ve âdâba aykırı,
  kamuoyu tedirgin edici nitelikte olmamalıdır. bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadıyla ve türünü gösterecek bir ibareyi içermelidir.
 • hala var mıdır ve neden hala vardır diye merak ettiğim şirket türü.