şükela:  tümü | bugün
 • komünistlerin marjinallik duvarının yıkılmasının, türkiye' de bir islamik partinin en çok oy aldığı ve en uzun süre iktidarda kaldığı, cemaatleşmenin hat safhada olduğu ve dindarlığın en çok prim yaptığı döneme denk gelmesi kadar ilginç bir olaydır.
 • üzüntü sebebidir. (bkz: marjinal farkındalık ve hatta farklılık)
 • komünistler ne zaman marjinal olmuştur sorusunu akla getirir.

  tamam vurmayın, halk nezdinde sol kavramı marjinaldir, peki bir görüş nasıl marjinal olabilir?

  halk kısmına geri inelim ve şöyle bir bakalım; genel kitle itibariyle solculuğu marjinal yapan temel olgu nedir?

  a)hak ve eşitlik arayışı

  b)sınıflar arası ayrımı, en aza indirgemek ve ya bitirmek

  c)enternasyonel olma çabası

  d)üretim araçlarının devlet eliyle yönetiliyor ve insanlara eşit ve ya eşite yakın bir şekilde tanzim ediliyor oluşu.

  e)enternasyonel düzeye geldikten sonra, devleti bitirebilme olgusu(komünel yaşam)

  daha da uzatılabilir, çok madde var ama genellersek böyle bir şeye yakın olur. takdir edersiniz ki bunların hiç biri bence insanlar gözünde komünizmi marjinal yapmıyor(belki bir iki madde). ama esas sebebe bakarsak eğer, ortaya derlenmiş toplanmış, bütün maddeleri yıkan şu sonuç çıkıyor.

  f.)diyalektik materyalizmi benimsemesi(tam kavramı açıklamaz ama şöyle diyelim en yalın ve biraz hatalı anlaşılan haliyle, ''maddesellik'' bir başka değişle(hatalı) görünene inanmak bir başka değişle(hatalar artar) ateist oluşu)

  gördüğünüz üzere, komünizm dinsizliktir anlayışı bu görüşü ve ya yakın görüşleri komple marjinalliğe sokuyor ama artık şu dünya da bir çok görüş içiçe geçtiği için, liberalizm, milliyetçilik, faşizm, ırkçılık, kapitalizm bu ve bu tarz görüşlerin içinde de ateizm vardır. tabi kapitalizm dini kullanır ve o da komünizm gibi enternasyonel'dir onun dışında ki maddeler birbirleriyle çelişir.

  ama kimse, kapitalizm marjinalliğin dik alasıdır demez çünkü içinde tam anlamıyla yoksa bile din olgusu yaratılır ve ya ideolojik görüşleri kendisine monteler ve maskeyle hayatına devam eder.(muhafazakarlık, liberalizm, sosyal demokrasi, faşizm, monarşi, vsvsvs.) hatta ve hatta abartırsak, sol kafa yapısı bile artık kapitalizmin içinde yer alabilir.
 • dedem bir de buna bakın (bkz: celil nalçakan) poyraz karayel zülfikar dedem
 • mümkündür.

  zaman, mekan ve koşullar özelinde herhangi bir düşünce ya da ideolojinin savunucuları marjinalleşebilir ya da etkileri minimuma inebilir. fakat bu, savundukları düşünce ve ideolojinin de marjinalleşebileceği anlamına gelmez.

  sol/sosyalizm gibi ideolojiler ise olağanüstü şartların ideolojileridirler. refahta değil, kriz ve felaket anlarında, deyim yerindeyse bıçak kemiğe dayandığı an yeniden kendi içinden dinamikler yaratırlar. bu yüzden hiçbir zaman yok edilemezler, çünkü hali hazırda alternatifleri yok gibidir.