şükela:  tümü | bugün
 • bagimsiz devletlerin, ortak ve sinirli cikarlar icin, ic ve dis egemenliklerini koruyarak bir anlasmayla olusturduklari topluluk.
 • literaturde gevsek* federasyon olarak da adlandirilan federasyon cesidi.
 • dernekler kanunu madde 34 der ki; federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
 • egemenlikleri, devlet başkanları, bayrakları, başkentleri ayrı olmak üzere ortak bir amaç için iki veya daha fazla ülkenin birleşmesiyle oluşan birlik.

  (bkz: avrupa birliği)
  (bkz: birleşik arap emirliği)
 • konfederasyon, bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğu.

  konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir. konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder. ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nisbette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamiyle korurlar.

  konfederasyona dahil konfeder devletler gerek harici gerekse dahili bakımdan tam manasıyla hakimiyetlerine sahiptirler. üye devletler diğer devletlerle hertürlü diplomatik münasebetlerde bulunabilirler. konfeder devletler, konfederasyona dahil devletleri hiçbir taahhüd altına sokmaksızın başka devletlerle savaşa giriştikleri gibi, aynı konfederasyonda üye olan bir devlet ile savaş yaptığı zaman, bu milletlerarası hukuk bakımından bir iç savaş sayılmaz; iki devletin harbi sayılır.

  konfederasyonda üye devletlerin temsilcilerinden meydana gelen bir meclisi vardır. bu meclis tarafından alınan kararları üye devletlerin de tatbik edebilmesi için her devletin ayrı ayrı bizzat yetkili organınca benimsenerek tasdik edilmesi gerekmektedir.

  konfederasyon devlet topluluğu bir antlaşma ile meydana geldiği için, üye devletler istedikleri zaman konfeder devletten ayrılabilirler. konfederasyon tipi devlet topluluğunun asrımızda artık modası geçmiştir. yalnız, çoğunlukta federasyon devlet tipini hazırladığı için, tarihi bir önemi vardır. gerçekten bugün federasyon tipi devletler, bir zamanlar konfederasyon şeklinde idiler.
  mesela, isviçre 1848 tarihine kadar konfederasyon halinde idi. bu tarihte bugünkü federal devlet durumuna geldi. bugün bir federasyon devlet şekli meydana getiren abd, 1776'dan 1787 yılına kadar konfederasyon devlet şekli idi. bugünkü birleşik almanya da 1870 yılına kadar konfederasyon devlet durumunda idi. şu halde tarihi bakımdan konfederasyon, federal devlet şeklini hazırlayan bir merhaledir.
 • dışta düşmanları yiyen, içte birbirlerini yiyen devletlerin oluşturduğu devletimsi yapı. bir zamanlar italya bir konfederasyondu.
 • farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurdukları yapı.
  (bkz: türkiye kamu-sen)
 • konfederasyon bir devletler topluluğu olup, üye devletlerin uluslararası egemenliklerine ilke olarak müdahale etmeyen fakat bazı sınırlı konularda ve alanlarda örneğin bir dış müdahaleye karşı devletler arasında uyum sağlanabilmesi için ortak bir organın varlığını gerektirmektedir.
 • değişik iş kollarında en az 5 sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlara denir. konfederasyonlar ekonomik ve sosyal alanda genel politikanın belirlenmesi, ait oldukları kesimi temsil etme ve koordinasyon işlevine sahiptirler. pazarlık sürecinde yer almazlar.
  (bkz: türk-iş)
  (bkz: disk)
  (bkz: hak-iş)
 • birden fazla bağımsız devletin uluslar arası hukuki kişiliklerini muhafaza etmek şartıyla uluslararası antlaşma yoluyla kurdukları devlet şeklidir.
hesabın var mı? giriş yap