şükela:  tümü | bugün
 • kainatin madde ile varoldugunu, maddeden ayrildigi takdirde sadece kavramdan ibaret kalacagini ileri suren felsefi doktrin.
 • kavramcılık.
 • tümellerin genel soyut kavramların tikel $eylerde onların özleri olarak varolduğunu, asla onlardan ayrı olarak varolmadığını, fakat zihnin özleri, tümelleri tikel $eylerden soyutladığını, onlar için isimler ve semboller yarattığını savunan görüş.

  felsefe tarihindeki ilk ve en önemli temsilcisi aristotelestir.
 • kısa özet ;

  adcılık ve gerçekçiliğe karşı olarak, kavramların genel düşüncelerden ibaret bulunduğunu ve bunların gerçek olduklarını savunmak kadar gerçek olmadıklarını savunmanın da yersiz olduğunu ileri süren fransız düşünürü abaelardus’un uzlaştırıcı öğretisi...

  realistler, metafizik tutumlarına uygun olarak genel kavramların gerçek olduğunu ileri sürmüşlerdi.
  adcılarsa genel kavramların sadece birer sözden ibaret olduğunu ileri sürerek gerçek olmadıklarını savunuyorlardı.

  ortaçağın aydın bilgini petrus abaelardus, kavramcılık öğretisiyle, bu çatışmayı uyuşturmaya çalıştı.
  tartışma beyhudedir, diyordu, kavramlar elbette gerçek değildirler, ama gerçekliklerden çıkarıldıkları için gene elbette bir gerçeklik taşımaktadırlar.

  bunlar, adı üstünde, kavramdırlar ve bunların bu anlamda gerçekliklerini tartışmak yersizdir.
  kavramların elbette nesne ve eylemlerden bağımsız olarak birer varlıkları yoktur, ama nesnel gerçeklik bilgisinin özel bir biçimidirler, bizler onlarsız (nesne ve eylemlerden soyutlanmış genel kavramlar olmaksızın) nesnel gerçekliği bilip tanıyamayız.

  tümeller ne nesneden önce, ne de sonradırlar, nesnenin kendisidirler.
  abaelardus bu savıyla açıkça adcılara katılmakta , ne var ki onlardan biraz farklı olarak tümellerin ya da önsel genel kavramların nesnel gerçekliğin kavranmasında temel öğeler olduklarını ileri sürmektedir.
  adcılığın geliştiricisi oscam’lı william da abaelardus’un bu savına katıldığından kavramcılık öğretisine son dönem adcılığı adı da verilir.

  kaynak;aslim-yanik/blogcu...
 • aristocu reailizm de deniliyor. platoncu realistlere göre, tümel kavramlar nesnelerden önce vardır.

  aristocu reailistlere göre ise tümeller bireylerdir. bireyden bağımsız idea olamaz. bireyden bağımsız tümeller var olamaz.
 • türkçe'de harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime olabilir.

  bir de serbest çağrışım:

  (bkz: fenerbahçe kırmak üzereyken tanımlanan rekorlar)