şükela:  tümü | bugün
 • 1886 yılında makedonya'nın köprülü kasabasında doğdu. mülkiye mektebini bitirdi. çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. izmir'in işgalinden sonra burhaniye kuvayi milliye komutanlığı'na getirildi. 1. aznavur isyanının bastırılmasında görev aldı. 26 ocak 1920 gecesi gelibolu yarımadası'ndaki akbaş cephaneliğine baskın düzenliği sırada kuvayi milliye karşıtı ahmet aznavur'la giriştiği mücadele sırasında şehit düştü.

  (bkz: kurtuluş savaşı kahramanları)
 • biga'nın ünlü hamdibey mahallesine adını veren kahramandır.
 • mustafa kemal atatürk'ün nutuk'ta 'büyük şehit' olarak andığı kişi. demirköy kaymakamlığı sırasında ilçeyi ziyaretten dönen edirne valisine (bkz: hacı adil bey) saldıran ve valinin oğlunu öldüren bulgar çetecileri yanındaki memuru ile birlikte kurşun yağmuruna tutup, valiyi kurtarmıştır. malkara, keşan ve edremit'te de kaymakamlık yapmıştır. demirköy'de adını taşıyan bir mahalle ve bir de köy bulunmaktadır. çanakkale'nin yenice ilçesine bağlı bir köye de adı verilmiştir.
 • kurtuluş savaşının pekde adı geçmeyen büyük kahramanlarındandır. akbaş cephaneliği baskınında yüklü miktarda mühimmat ele geçirilmesini sağlamıştır. ittihatçı olduğu için görevden alınmış ve milli mücadele örgütlenmesine katkıda bulunmuştur. biga da görevliyken anzavur ahmet tarafından ılıcabaşı mevkiide şehit edilmiştir. bigada adını taşıyan bir mahalle ve girişinde görkemli bir heykeli bulunmaktadır.
 • arnavut kökenli bürokrat ve asker. hemşehrisi kazım özalp'ın en güvendiği subaylarından. bir dönem edremit kaymakamlığı yapan hamdi bey kuva-yı milliye'nin güzide kadrolarından biri, egedeki direnişin önde gelenlerinden. fakat özellikle 1919 ve 20 arasında kuva-yı milliye safları için biga ve civarındaki köylerden askere almak için adam ve silah toplama faaliyetlerinde bulunması büyük bir öfkeye neden olmuş. dahası köy muhtarlarını tahsiladar olarak görevlendirip her hafta köylerden belli bir meblağ ((bkz: #70143854) ) toplanmasını şart koşmuş. bütün bunlara ilaveten daha da stratejik bir hata yapıp ege bölgesinin çerkeslerden sonra en etkili silahlı güçlerinden biri olan pomakların lideri kara hasan'ı "bir kümeste iki horoz ötmez" diyerek adamlarıyla birlikte tutuklatmış. böylece daha önceden kanlı bıçaklı iki düşman olan pomaklarla çerkesler, ortak düşman olarak gördükleri kuva'yı milliyecilere karşı ahmet anzavur'un bayraktarlığında birleşirler. nitekim biga'daki ikinci anzavur ayaklanması sırasında ahmet anzavur'a bağlı olan ve liderliğini gavur imam fevzi'nin yaptığı pomaklı isyancılar tarafından 18 şubat 1920'de sopalarla dövülüp boynu kırılarak öldürülür.
  ayrıca (bkz: #70229458)
 • akbaş cephaneliği baskınını gerçekleştiren büyük kuvayı milliyeci ve gerçek bir vatansever. bugün vatan hainleri tarafından biga kırkgeçit yakınlarında alcakça şehit edilişinin yıldönümü. ruhu şad olsun.
 • hamdi bey’i ve davasını onun ağzından öğrenmek en doğrusudur.
  --- spoiler ---

  “kuvâ-yi milliye yalnız ben değilim. kuvâ-yi milliye bütün milletindir. o ölmeyecektir.”
  --- spoiler ---
  adını akbaş cephaneliğine yaptığı baskınla tarihe kazıyan, vatanseverdir. kurtuluş savaşı’nın aziz şehitlerindendir. ruhu şad olsun!

  tarihte bugün, 18 şubat 1920’de, gavur imam'ın çete reislerinden biri tarafından yakalanıp binbir işkence ile biga'ya getirilirken öldürülmüştür. hamdi bey'in cesedi bir araba ile çarşı ve sokak aralarında ayaklarından ipler takılarak sürüklenip teşhir edilmiştir. sokak ortasında kalan cesede korkudan kimse sahip çıkamamış ve ceset beş gün öylece sokakta kalmıştır. yusuf izzettin paşa sahipsiz bırakılan cesedi biga’ya, eski mezarlığa gömdürmüştür.
 • ahmet anzavur çetesi tarafından alçakça katledilen milli mücadele dönemi kahramanlarından biri.

  “akşama doğru bir tellal, ‘hamdi beyin cesedi akşama gelecek' diye haber verdi. of! bu koca kahramanın cesedini, bu alçakların kirli ayakları altında mı göreceğiz? ertesi gün derste idim. hademe kapıyı açtı, 'hamdi beyi getiriyorlar. ne başını bırakmışlar, ne vücudunu; parça parça etmişler zavallıyı.' dedi. hamdi beyin mübarek naaşını, canavarlar, kirli ayaklarıyla çiğnemişler, vücudunu parça parça etmişler. zavallı şehidin vücudunu arabadan süngülerle çıkarmışlar. herhalde balkan harbinin bulgarları, bunlardan daha insaflı idiler.” (uluğ iğdemir, biga ayaklanması ve anzavur olayları, s.10-13; 17-18 şubat 1920)
 • balkanlar’da başlayan, anadolu’da devam edip sonlanan, bugüne dahi ışık tutacak ibretlik bir bir mücadele ve inancın hikayşesi olarak hayatı linkte anlatıldı.

  bu hikaye aynı zamanda kara ihanet ve kurtuluş savaşı'ndaki en adi düşmanın da hikayesi...

  https://twitter.com/…gi_/status/1347965539864477698
 • milli mücadelenin en önemli kahramanlarından biridir kendisi. edremit kaymakamı köprülü hamdi bey, tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. sadece anadolu’da milli mücadele'ye katılmayıp bunun çok öncesinde kosava’da maiyet memurluğu yaptığı sırada yedek subay olarak çağrılıp balkan savaşı’nda
  kumanova cephesinde sırplara karşı savaşmıştır. 1.dünya savaşı başladıktan sonra da edremit kaymakamlığına tayin olmuştur. hamdi bey tarihimiz açısından çok önemli faaliyetlerine bu tarihten sonra da devam etmiştir. edremit’te yetimler yurdu kurarak şehit çocuklarının barınmasını sağlamış, ardından edremit’e bir matbaa kurulmasına ve gazete çıkarılmasına öncülük etmiş ayrıca edremit idadisinde de dersler vererek gençlere yol göstermiştir. hamdi bey balıkesir müdafi hukuk cemiyeti ve reddi ilhak cemiyetlerinde anadolu’nun işgaline karşı faaliyet göstermiş, kuvâ-yi milliye orduları içinse silah cephane ve mühimmat temini için çalışmıştır. hamdi bey bu amaçla çanakkale biga bölgesindeki akbaş cephanesi baskınını organize etmiş ve oradaki silahları (ingilizlerin ruslara göndermek üzere depoladığı) milli mücadelenin başarıya ulaşması için kullanmayı amaçlamıştır. her ne kadar baskın başarılı olsa da silahlar yerine ulaştırılamamış ve hamdi bey, bölgede etkin olan anzavur çetesine esir düşerek şehit edilmiştir.

  bu olaydan sonra mustafa kemal paşa, kazım özalp’e bu konuyla ilgili bir telgraf çekerek köprülü hamdi bey’in fedakârca ve cesurca yapmış olduğu mücadeleyi takdir etmiş ve elde ettiği büyük başarıdan dolayı teşekkürlerinin ve tebriklerinin iletilmesini istemiştir.
  “köprülü hamdi bey’in fedâkârane ve cesurane hareketle elde eylediği şayan-ı gıbta muvaffakiyetten mütehassıl teşekküratımızı mumaileyhe tebliğine delâlet buyrulmasını rica eder, böyle azim bir muvaffakiyete saik olan zâtı biraderlerini tebrike şitab eyleriz.’’hey’et-i temsiliyenâmına mustafa kemal”

  mustafa kemal paşa nutuk’ta bu olaydan şu şekilde bahsetmiştir: “efendiler, anzavur balıkesir ve biga havalisinde oldukça mühim vaziyetler ihdasına muvaffak olabilmişlerdi. başına külliyetli miktarda adam toplamışlardı. karşısına gönderilen henüz pek körpe çok sayıdaki milli kuvvetler ile biga’da kanlı bir muharebe oldu. anzavur galip geldi. kuvvetlerimizi dağıttı. top ve mitralyözlerimizi gasp etti. askerlerimizi ve zabitlerimizi esir ve şehit etti. akbaş kahramanı hamdi bey de bu şehitler arasında idi”

  hamdi bey’in silah arkadaşı dramalı rıza bey ve ekibi ise hamdi bey şehit düştükten sonra bir kısım silâh ve cephaneyi koruyarak elinde bulundursa da istanbul hükümeti ve anzavurların dört bir yandan kuşatmasıyla çaresiz kalmış, silah ve mühimmatları düşmanların eline geçmemesi için ateşe verip infilak ettirmiştir. her ne kadar baskın başarıya ulaşamasa da bu olay başta mustafa kemal paşa olmak üzere cephede savaşan kumandan ve askerlerimiz ile memleketin bütün kesimlerinde büyük bir sevinç dalgası yaratmış, batı cephesi’nde yunanlılara karşı sürdürülen mücadelenin başarıya ulaşacağı azmi ve ümidi bir kat daha artmıştır. ayrıca silah ve cephanenin havaya uçurulması ile bu silahların hiç değilse anzavurların eline ya da bizimle hiçbir ilgisi olmayan yerlere gitmesinin önüne de geçilmiştir.

  çanakkale'nin yenice ilçesine 31 km mesafedeki eskiden koyuneli olarak anılan beldeye vefa örneği gösterilerek cumhuriyet dönemi'nde “hamdi bey” ismi verilmiştir. edremit’te stadın adı “hamdi bey stadı”dır ve stada hamdi bey’in bir büstü dikilmiştir.

  mekanı cennet olsun şehit kaymakamımızın.

hesabın var mı? giriş yap