şükela:  tümü | bugün
 • noel carrol'un, suzan sarı'nın çevirisiyle hece yayınlarından 2020'de çıkan, korku edebiyatıyla ilgilenenlerin, özellikle korku yazmak isteyenlerin başvurabileceği, bu edebiyatın ve korku sinemasının, daha doğrusu korku sanatlarının temel unsurlarının tek tek ele alındığı kıymetli çalışma. carrol bu eserini, kısmen anne babasına, korku kurmacasının zaman kaybı olmadığını göstermek için kaleme almış. orijinal ismi the philosophy of horror or paradoxes of the heart olup 1990 tarihlidir.

  içindekiler:

  1. korkunun doğası
  -korkunun tanımı
  -fantastik biyolojiler ve korkutucu imgelemin yapıları
  -özet ve sonuç

  2-metafizik ve korku ya da kurmacayla ilişkileri
  -korkutucu kurmacalar: ilgili paradoks ve çözümü üzerine
  -karakterle özdeşleşme nedir

  3-korkuda olay örgüsü
  -korkuda olay örgüsü
  -korku ve endişe
  -fantastik

  4-neden korku?
  -neden korku?
  -korku paradoksu
  -korku ve ideoloji
  -bugün korku

  arka kapak yazısı:

  1947 doğumlu amerikalı filozof noel carroll, çağdaş sanat felsefesinin önde gelen yazarlarından biridir, alanında birçok eseri bulunmaktadır. korkunun felsefesi veya kalbin paradoksları adlı bu kitabında çağdaş sanat sorunlarından sanat eseri ile alımlayıcısı arasındaki ilişkiyi özelde korku türünün alımlayıcısıyla ilişkisi üzerinden ele almaktadır. kitapta ağırlıklı olarak korku türündeki roman, hikâye ve filmlerin geleneğinin ve tarihçesinin yanı sıra türün kendine has dönemlerini inceler. yazar, kitabının bir tez olduğunu savunarak halihazırdaki alımlayıcı teorilerini (sosyolojik, psikanalitik, feminist vb.) değerlendirerek kendi korku felsefesi tezine ulaşır. sıradan veya entelektüel, bir insanın nasıl olur da daima kaçınarak tepki vermesi beklenen imgelerden haz alabildiğini, türün neden bazı dönemlerde yeraltında kalıp neden diğer zamanlarda yükselişe geçtiğini açıklar. korku türünün yalnızca bir ergenlik dışavurumu veya bir döneme özgü kalmayıp halen sürebildiğini sorgulayan yazar korku türünde üretilmiş sanat eserlerinin yapısını detaylarıyla ele alarak sınıflandırır. yazar, sıradan okurun/izleyicinin merak ettiği genel sanat felsefesi sorunlarını/ paradokslarını, yine alımlayıcıdan yana sempati göstererek kapsamlı bir şekilde cevaplamaktadır. üstelik ortaya çıkardığı tezin diğer alttürlerle ilişkisini ele alırken ileride yapılacak bu türden incelemeler için ufuk açıcı bir çalışma sergiler.

  bunu seven bunları da sevecektir:

  (bkz: korkunun ve dehşetin kapıları/@songulyabani)*
  (bkz: gotik/@songulyabani)*
  (bkz: fantastik edebiyat/@songulyabani)**
  (bkz: edebiyatta doğaüstü korku/@songulyabani)*
  (bkz: maskenin düştüğü yer/@songulyabani)**
  (bkz: ölüm dansı/@songulyabani)*