şükela:  tümü | bugün
 • sınıfları, meslek gruplarını bir organizmanın her biri kendi işlevini görerek birlikte bütüne hizmet eden organları sayan ekonomik sistem. sınıfların varlığını reddetmese de sınıf çatışmasını reddeder, kol kola ülkeyi kalkındıralım der. faşist italya örneği olduğu gibi demokratik korporatizm, neokorporatizm gibi adlarla sosyal demokrat yorumları da mevcut. **
 • herkes yerini bilecek diyen platon'u hatırlatır. muhafazakâr düşüncenin faşizme kayabileceği noktalardan biri.
  (bkz: ayaklar baş olursa kıyamet kopar)
 • tüm toplumun dernekler üzerinden örgütlendiği bir politik sistemdir. ülkedeki her ekonomik ve sosyal faaliyetin bir bütün şekilde, istikrarlı ve dakikçe işlemesi prensibine dayanır. bu da tabandan, tepeye kadar mutlak bir itaat ve muhalefetsizlikle sağlanır.
  bireylerin günlük rutinlerinin tamamı iş, öğrenim ve dernek faaliyetlerinden oluşur. bağlı bulundukları dernek bir federasyona, federasyon konfederasyona bağlıdır. konfederasyon devlet bünyesinde temsil görevi görür. yönetici kadroya raporları ve talepleri sunar, fakat karar mekanizmasında yer almaz. konfederasyona dikte edilen emirler sırayla en alttaki bireye kadar ulaşır. birey de bağlı bulunduğu ve hizmet aldığı dernekle herhangi bir fikir ayrılığında olamadığı için toplumsal ahenk ve mutlak itaat sağlanmış olur.
 • liberalizm ya da sosyalizme alternatif üçüncü bir yol olarak düşünümek ya da adlandırılmak yerine bu mevhumu kapitalizm içinde ona karşı olmayan koşullara göre kurumları yeniden yorumlama olarak görebiliriz. neticede üçüncü yol çok iddialı bir adlandırma, korporatizm, liberalizm ya da marksizm kadar özgün, köklü bir çerçeveye işaret etmiyor sanki.
 • çıkarların temsili, kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına, işçi ve işveren örgütlerinin katılımının sağlanması, iktisadi bir işleyişin, devletin işçi sınıfını kontrol altında tutmak için uyguladığı bir strateji, bir sosyal kontrol mekanizması, çatışmaların yönetimi ve bir devlet biçimidir.
 • (bkz: alfredo rocco)
 • fasizmin resmi sosyal ogretisidir.
 • türkiye örneği için taha parla'nın "ziya gökalp, kemalizm ve türkiye'de korporatizm" adlı eserini tavsiye ettiğim anlayış biçimi.

  http://www.kitapyurdu.com/…ap/default.asp?id=448167
 • ilk meclisten itibaren, bize tarih derslerinde yutturulan cumhuriyet rejiminin aksine, çok partili sisteme geçene kadar türkiye'nin yönetildiği rejimdir.
  korporatizm, ideolojik olarak sağın da sağında bulunur, en sert, ırkçı ve otoriter rejimdir kendileri örnek olarak, ekonomiye katkıda bulunmayanların oy verememesi, loncaların temsilcilerinin meclis milletvekili olarak belirli iş grubu adına konuşması gibi saçma sapan, emin olmamakla beraber benito tarafından ilk ve tam olarak uygulanmış hede