şükela:  tümü | bugün
 • islamiyet öncesi türk edebiyatı nazım biçimlerindendir. aaab / cccb / dddb uyak düzeniyle yazılmıştır. sagu'lar ölüm üzerine yazılmış ağıt koşuklarıdır.
 • düzülür.
 • (bkz: mont beni)
 • yiğitlik, aşk, doğa gibi konuların işlendiği şiirlerdir.

  halk edebiyatıdaki karşılığı "koşma", divan edebiyatıdaki karşılığı "gazel"dir.
 • (bkz: kosma)
 • ask,tabiat kahramanlik konularini icerir.
 • (bkz: sav)
  (bkz: sagu)
 • islamiyet öncesi türk edebiyatinin nazim biçimidir.genellikle sığır ve şölenlerde kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir.
 • "sığır" adı verilen dinsel sürgün avları ile "şölen" adı verilen ziyafetlerde söylenen şiir.

  ozanlar düzenlenen ziyafetlerde yiğitlik, doğa sevgisi, aşk gibi konularda koşuk adı verilen bu şiirleri okurlardı. hece ölçüsüyle söylenen bu şiirler gerek konu gerekse biçim bakımından "koşma" nazım biçimiyle büyük benzerlik gösterir.
 • doğa güzellikleri, aşk, ana-babaya duyulan saygı, vs. gibi konularda dörtlükler halinde, yedili veya sekizli hece ölçüsüyle (bazen 11'li) söylenen coşkulu şiirlerdir. halk şiirindeki "koşma"nın temelini oluşturur.