şükela:  tümü | bugün
 • iş kanunda geçen bir kavram. işveren işçiye hakları çerçevesinde gerekli ödemeleri yaparak sözleşmesini fesh edebilir. ancak buna kötü niyet karışmışsa işçiye tazminat ödemek zorundadır.

  örneğin işveren işçiye fesih ve ihbar tazminatlarını ödeyerek işten çıkarsın, bu durumda işçi ihbar süresince elde etmesi mümkün olan haklardan faydalanamaz. bunun işçinin o hakları elde etmemesi için yapıldığı farkına varılırsa işveren tazminat ödemek zorunda kalır.

  bir başka örnek vermek gerekirse fesih ve ihbar usullerinde /sürelerinde işveren haksızlık yaparsa benzer şekilde tazminata mahkum edilebilir.

  (bkz: hukukculuk oynamak)
 • fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda isçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenen tazminattır.

  işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirim süresinden başlayarak 2 hafta.
  işi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirim süresinden başlayarak 4 hafta.
  işi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirim süresinden başlayarak 6 hafta.
  işi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim süresinden başlayarak 8 hafta feshedilmiş sayılır.

  kötü niyet tazminatı bu sürelere göre 3 katı şeklinde hesaplanır.

  örneğin: iş verenle farklı siyasi eğilime sahip olduğu için sözleşmesi işverence feshedilmiş olabilir. bu fesih hakkını kötü niyetli kullanmak anlamına gelir. işgörene kötü niyet tazminatı almak hakkı doğmuş olur.
 • sadece iş güvencesi kapsamı "dışındaki" işçilere ödenir.
 • dayanağı iş kanunu'nun 17. maddesi olan tazminattır. aynı maddede, eğer işveren işçinin sözleşmesini feshederken ihbar süresine de uymamışsa, işçiye kötü niyet tazminatına ilaveten ihbar tazminatı da ödemesi gerekeceği düzenlenmiştir. kötü niyet tazminatına bir örnek ise, işçinin sigorta primlerini ödemeyen işverenini şikayet etmesi üzerine işveren tarafından sözleşmesinin feshedilmesidir.*
 • bir yargıtay kararından alıntı ile açıklamak gerekirse;
  "...iş kanunu ile düzenlenen kötüniyet tazminatı medeni kanunun ikinci maddesinin iş kanununa aktarımıdır. buna göre hukuken tanınmış bir hakkın varlığı, hakkın objektif iyiniyet kurallarına aykırı kullanılması ve hakkın kötüye kullanılmasından karşı tarafın zarar görmesi ya da bir zarar tehlikesinin yaratılması durumunda fesih hakkı kötüye kullanılmış sayılır. akdinin kötüniyetle işveren tarafından feshedildiğini iddia eden davacının yargılama sırasında bunu kanıtlaması gerekir..."
 • yargıtay’a göre işçinin şikâyet hakkını kullanması, hafta tatili günlerinde gelip çalışmaması, sendika temsilcisinin işçilerin örgütlenmesi için faaliyette bulunması, işçinin sendikaya üye olması gibi durumlarda iş sözleşmesinin işverence feshinde kötü niyetli fesih söz konusudur ve işçi kötüniyet tazminatı talep edebilir. kötüniyet tazminatı, esasen iş güvencesi uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması veya şikâyet yoluna başvurması gibi nedenlerle işverence feshedilmesi halinde işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenmesi gereken tazminat olarak değerlendirilebilir

  https://www.muhasebeturk.org/…et-tazminatina-dikkat
 • 10 yıl olan zamanaşımı süresi bugün itibari ile 5 yıla indirilmiştir. bkz. 71642781