şükela:  tümü | bugün
 • 1302 yilinda olmustur
 • osman bey zamanında yapılmış olup, bizansla yapılan ilk savaştır. bu savaşta bizanslılar yenilmiş, iznik ve bursanın yolu açılmıştır. bu savaş bafeon savaşı olarak da bilinir.
 • nasıl olduğundan çok sonuçlarıyla çok önemli olan savaştır (27 temmuz 1302).

  bilecik yenişehir bölgesinin fethinden sonra (1299) osman gazi, bithynia da bizansa ait iki merkezi, iznik ve bursayı almak için harekete geçmişti. iznik üzerine yürümeden önce gerisini koruma altına almak için bursa ovası tarafında marmaracık ve koyunhisar’ı itaat altına alır ve 1300 de avdan dağlarını kızılhisar vadisinden geçerek iznik ovasına iner ve şehri kuşatır.

  osmanın iznik kuşatması ve imparatorun şehri kurtarmak üzere heteriarch muzalon kumandasında gönderdiği orduya karşı kazandığı bapheus zaferi hakkında çağdaş pachymeres ve anonim tevarih-i al-i osman etraflı bilgi verirler.

  osmanlı anonim tarihinin verdiği ayrıntılara göre önce, iznike götüren vadi girişinde stratejik köprühisar (bugün aynı adla göksu ırmağı üzerindedir) alındı. osman’ın kuvvetleri ilkin ovada etrafı tahrip ve yağma ettiler. osmanlı ordusuna karşı kaleden düşmanın yaptığı çıkışlar püskürtüldü.

  bartusis, the late byzantine army, sayfa. 76 da bu olayı şöyle anlatır "...muzalon'un ordusu yaklaşık 2000 kişiden oluşuyordu. muzalon nikomedeia (iznik’i) savunurken, yaklaşık 5,000 süvariden oluşan göçebe aşiretlerinin birlikleri ortaya çıktı ve bapheus düzlüğünde yapılan savaşta muzalon’un ordusu yenildi.."

  fakat iznik’i her yandan kuşatmak imkansızdı. etrafı bataklıktı ve göle açılan kapı istanbul ile haberleşmek imkanı veriyordu. osman çekilmeden önce şehri sürekli abluka altında tutmak ve açlıkla teslim almak için dağ tarafında bir havale kulesi yaptı. draz ali kumandasında küçük bir birliği buraya yerleştirdi (bugün dağ eteğinde draz ali köyü ve draz ali pınarı hala aynı adla görülür).

  bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer, osman’ı bu bölgede sözügeçen bir bey durumuna getirmiştir. bu zaferle şöhreti yayılmış, diğer aşiretlerden gaziler kendisine katılmak için gelmişlerdir. bapheus zaferi osman’a hanedan kurucusu karizması kazandırmıştır. başta halil inalcık olmak üzere bir çok tarihçi, 27 temmuz 1302 tarihini osmanlı devletinin kesin kuruluş tarihi olarak kabul eder. 15. yüzyılın sonlarında tarihçi neşri de bu tarihi hanedanın kuruluşu olarak göstermiştir.

  kaynak : halil inalcık - osmanlı uygarlığı
  kendim
 • kayıtlarda bafeus savaşı olarak da geçer.
 • latince kaynaklarda adı bapheus olarak geçer.
 • bizans yerine iznikli tekfur ordusu ile osmanlı arasında geçen savaş denilse daha doğru olur. savaşta osman bey'in ordusu tekfur ordusundan daha kalabalık olsa da düzenli ve ekipmanlı bir oldu değildi. daha osmanlı bir beylik olduğundan çoğu gönüllü asker idi. tekfur ordusu ise daha düzenli ve eli silah tutmaya alışkın adamlardan oluşuyordu. bu yüzden osmanlı'nın bu savaşı kazanması önemli bir başarıdır. kazanılan zafer sonrası osman bey'in ünü anadolu'da yayılmış, bir çok gönüllü bey ve komutan gelip osman bey'in hizmetine katılmıştır. ayrıca savaşta osman bey'in çok sevdiği yiyeni aydoğdu bey şehit olmuştur.
 • age of empires 2 forgotten empires da oynanabilecek savastir.