şükela:  tümü | bugün
 • yeni doğmuş çocuklarda görülen bir metabolizma bozukluğu.kirptordişizm vakalarında testis tam olgunlaşarak burundan inememiştir.bu da testislerin burunda olmazı gibi enteresan bir görüntü vermektedir bu vakalarda.

  diğer veriler;

  karın testisler için tuhaf bir yer gibi görünebilir fakat öyle değildir. erkeklerde testisler ve dişilerde yumurtalıklar fötüsün karnındaki aynı embriyonik dokudan gelişirler. yumurtalıklar yerinde kalır. testislerin gebeliğin sekizinci ayında kasıklara ve oradan penisin tabanındaki skrotal keseye inmesi gerekir. ancak miadında doğan oğlan çocukların %3-4’ü ve erken doğanların üçte birinde bu olay görülmez. sonuç inmemiş testistir.

  en sık görülen tür (% 44) testisin skrotumda , ancak yüksekte olmasıdır.

  testislerin gezici özellikleri nedeniyle , inip inmediklerini anlamak çok kolay olmayabilir.

  normalde aşırı sıcakta testisler sarkar. bu spermleri sıcaktan korumak için bir mekanizmadır ve ortam çok soğuk olduğunda ya da ellendiklerinde vücuda geri çekilirler (aşırı soğuk ve yaralanmalara karşı koruyucu olarak ) .

  bazı çocuklarda testisler aşırı duyarlıdır ve vücutta uzun süre saklanırlar. genellikle sol testis sağdakinden daha aşağıdadır, bu da sağ testisin inmediği izlenimini verebilir (ve bir çok çocuğun endişelenmesine yol açar) .

  inmemiş testislerin tanısı bebek sıcak banyodayken bile her iki testisin skrotumda bulunup bulunmadığına bakılarak koyulabilir.

  inmemiş testisler idrara çıkma sorunu veya ağrı oluşturmazlar ve kendiliğinden inerler.

  bir yaşına gelene kadar 1000 erkek bebekten yalnızca 5 veya 4’ünde testisler inmemiştir.

  primer bir testis 2 yaşına kadar normal yapısını korur . bu yaştan sonra yapısı bozulmaya başlar. bu nedenle erken teşhis ve gerekiyorsa tedavi önemlidir.
 • descensus testis aktivitesini tamamlayamamış olan bireylerde görülen durumun tıp terminolojisindeki adı.
 • 2 türlü tedavisi vardır; orşiopeksi (testisin torbaya indirilmesi) ve orşiektomi (testisin çıkarılması).

  sanılanın aksine geç kalınmış olgularda testisin çıkarılması tek seçenek değildir. zira benim karşılaştığım bir vakada 26 yaşındaki hastanın testisini çıkarmak yerine torbaya indirmeyi tercih etmişizdir. bunun 2 nedeni vardır. birincisi testisin torbaya indirilmesi kozmetik açıdan hastaya yarar sağlar. tabi 26 sene yokmuş torbada bişey olmamış bundan sonra olsa ne olmasa ne , "ayrıca kime neyin kozmetiği" de alternatif bir yaklaşımdır. ikinci neden ise testisin hormon etkisinden faydalanmaktır. sanılanın aksine testis karın veya kasıkta kalarak tüm fonksiyonlarını yitirmez. sperm yapma yeteneğini yitirir ama erkeklik hormonu üretimi devam eder. bundan dolayı testisi imkan varsa çıkarmak yerine torbaya indirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
  ayrıca testisin alınması durumunda zaman içinde diğer testiste herhangi bir sorun çıkar ve o testis de alınırsa kişi tamamen testissiz ve erkeklik hormonsuz , tüysüz şeker bişey kalır.
 • bazı kromozom anomalilerinde de gözlenir.
 • olasalıksal olarak en fazla seminom olmak üzere testis tümörü gelişme riskini en çok arttıran hastalıktır.
 • 1 yaşında termde doğmuş erkek çocukların %0.7'sinde kriptorşidizm mevcuttur. kriptorşidizmli adültlerde testiküler malignensi riski etkilenmeyen erkeklerden daha yüksektir. orşiopeksi bu riski yok etmez ancak yeni pozisyon almış testislerin periodik muayeneleri için uygun hale getirilir. testisler skrotum içerisine indirilsin veya indirilmesin sperm sayısı azalabilir. bu durum 6 aylıkken saptanabilir. testis torsiyonu inmemiş testisin anormal mobilitesinden dolayı önemli bir risktir. orşiopeksi bu problemin çözülmesine yardım eder.
 • türkçe'ye gizli toplar olarak çevrilebilecek talihsiz durum.