• descensus testis aktivitesini tamamlayamamış olan bireylerde görülen durumun tıp terminolojisindeki adı.
 • 2 türlü tedavisi vardır; orşiopeksi (testisin torbaya indirilmesi) ve orşiektomi (testisin çıkarılması).

  sanılanın aksine geç kalınmış olgularda testisin çıkarılması tek seçenek değildir. zira benim karşılaştığım bir vakada 26 yaşındaki hastanın testisini çıkarmak yerine torbaya indirmeyi tercih etmişizdir. bunun 2 nedeni vardır. birincisi testisin torbaya indirilmesi kozmetik açıdan hastaya yarar sağlar. tabi 26 sene yokmuş torbada bişey olmamış bundan sonra olsa ne olmasa ne , "ayrıca kime neyin kozmetiği" de alternatif bir yaklaşımdır. ikinci neden ise testisin hormon etkisinden faydalanmaktır. sanılanın aksine testis karın veya kasıkta kalarak tüm fonksiyonlarını yitirmez. sperm yapma yeteneğini yitirir ama erkeklik hormonu üretimi devam eder. bundan dolayı testisi imkan varsa çıkarmak yerine torbaya indirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
  ayrıca testisin alınması durumunda zaman içinde diğer testiste herhangi bir sorun çıkar ve o testis de alınırsa kişi tamamen testissiz ve erkeklik hormonsuz , tüysüz şeker bişey kalır.
 • olasalıksal olarak en fazla seminom olmak üzere testis tümörü gelişme riskini en çok arttıran hastalıktır.
 • 1 yaşında termde doğmuş erkek çocukların %0.7'sinde kriptorşidizm mevcuttur. kriptorşidizmli adültlerde testiküler malignensi riski etkilenmeyen erkeklerden daha yüksektir. orşiopeksi bu riski yok etmez ancak yeni pozisyon almış testislerin periodik muayeneleri için uygun hale getirilir. testisler skrotum içerisine indirilsin veya indirilmesin sperm sayısı azalabilir. bu durum 6 aylıkken saptanabilir. testis torsiyonu inmemiş testisin anormal mobilitesinden dolayı önemli bir risktir. orşiopeksi bu problemin çözülmesine yardım eder.
 • türkçe'ye gizli toplar olarak çevrilebilecek talihsiz durum.
 • yunanca aslından çevirisi, ''gizli, saklı kalmış testis'' anlamında olan tıp terminolojisi. yeni yaklaşımda bu terim tam olarak hastalığı tanımlamamaktadır veya çok geniş tabir içinde kalmıştır. testis çoğuz zaman vardır ama torbaya inmemiştir. esasında inmemiş testis olan türkçesi patolojiyi gayet iyi tanımlar.
 • tedavisi için 20-30 yıl öncesinde 6 yaş sınırı beklenirken 10 yıl önce bu sınır 2 yıla şimdi ise 6 aya kadar inmiş olan süreci barındıran hastalık.
 • toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak zamanında doğanlarda %5, erken doğanlarda (prematür) %20'ye kadar uzanan testisin torbada olmamasını tanımlayan tıbbı terim.
 • 13 yaşında geçirdiğim operasyonla kurtulduğum hastalık... sağ taraftaki yumurtalık bedenden haznesine indirildi ancak bu hafta bir doktor tarafından ilgili yumurtanın artık sperm üretmeyebileceği söylendi.. keza bu operasyon çok erkenden, bebekken ya da en geç 2 yaşında iken yapılması gerekiyormuş. (aksi halde kısırlık)

  kısa süre sonra sayım yaptıracağım, umarım sorun yoktur.
 • (bkz: inmemiş testis)
  testislerin skrotum içine inmediği, iniş yolu üzerinde herhangi bir yerde asılı kalması durumudur. genellikle tek taraflı ve sağdadır.fizik muayenede skrotumda testisler palpe edilemez. tanıda ilk usg , kesin tanı için mr istenir.
  inmemiş testisin 2 tipi vardır. kriptorşidzm(gerçek inmemiş testis) ve
  retraktil testis. retraktil testis( çekildiğinde inip tekrar geri kaçan) daha sık görülür.
  peramatürite, düşük doğum ağrılığı, gestasyonel diyabet ve gebelikte annenin sigara içmesi risk faktörleridir.
  mutlaka 1 yaşında cerrahi olarak düzeltilmelidir(orşiopeksi). aksi halde herni gelisim riski cok yuksektir.5-6 yaşından sonra kısırlık gelişebilir. testis kanseri seminom içinde risk faktörüdür.
hesabın var mı? giriş yap