şükela:  tümü | bugün
 • eoconomicus diyerek economics isimli bilim dalına start veren filozof olarak kitaplarda yerini almıştır. onun anladığı iktisatla bizim bugün anladığım iktisat arasında elbette dağlar kadar fark vardır ama bunun onun için bir anlam taşıyıp taşımadığını tartışmak komiktir. tartışmayalım o yüzden.
 • onbinlerle birlikte taban tepmis tarihci.
 • antik yunanlı tarihçi/yazar. hellenika isimli 7 ciltten oluşan kitabı türkçede yunan tarihi olarak yayınlanmıştır. platon gibi xenophon da şölen (spartalıların anayasası alt başlıklı) isimli bir kitap yazmış, burada anabasis ve hellenika'dan biraz farklı olarak ağırlıkla eşcinsel sevgiye değinmiştir. her iki kitap da türkçeye bilge umar tarafından çevrilmiştir.
 • yazılan en meşhur anabasis'in yazarıdır.kendi yazdığı anabasis'de onbinlerin yunan topraklarına dönüşünde kendini çok önemli gösterdiği halde başkaları tarafından yazılan anabasis'lerde ksenephon'un öneminden bahsedilmemektedir.ayrıca bir filozof ve savaş muhabiri olarak katıldığı onbinlerin geri dönüşünde bütün büyük komutanlardan öne çıkıp verdiği dahiyane savaş taktikleri bende başka bir komutanın taktiklerini kendine mal ettiği üzerine şüphe yaratmıştır
 • anabasis adlı eseriyle tarihçilikte önemli bir yeri vardır.

  (bkz: anabasis)
 • yanılmıyorsam onun anabasis'inde* onbinler yola sardes'ten yani lidya merkezinden başlar, çook geniş bir yay çizdikten sonra kürdünü, lazını tanıyıp, bazısıyla geçinip bazısıyla tepiştikten sonra karadeniz sahilinden istanbul yakınlarına kadar gelirler, trakya'ya geçerler, çanakkale boğazı'ndan (hellespontos) aşağı sarkarlar, sonunda kalanlar gene sardes'e varırlar.

  bir oylama/seçim öyküsü üzerinden anabasis sinemadaki göreceliğin özel adı olan rashomon effect'in erken örneklerinden birine sahiptir. aynı anlatı örneği herodotos historiai'de de (iö 440) bulunduğuna göre anabasis'teki (iö 400) oylamada sadece en iyi ikincinin bulunabilmesi anlatı motifi historiai'den esinlenme/alıntıdır.
  herodot'un da esinlenmeden beri olmadığı yorumu için (bkz: potidaia olayı).
 • platon gibi sokratesin öğrencisi. sokratese dair bildiklerimizin bir kısmını platona bir kısmını da bu arkadaşa borçluyuz. gönül isterdi ki anabasisle tanıyayım kendisini ama gel gör ki sokratın kudreti izin vermiyordu. korintte diyojenle ve bir fıçıda kinizm keyfi, bir ihtimal, güzel bir ihtimal.

  sokratı kendisinden tanıyalım şeysi:

  (bkz: apology)
  (bkz: memorabilia)
  (bkz: symposium)
 • bir enstrüman adı olmaya da aday olabilir bence.
 • sokrates'i anlattığı eserlerinin dili niyeyse platon'un anlatımından daha ilgi çekici durmaktadır. olaya doğrudan girer ve daha ilk cümlelerinde bir contradiction, problematik sunar. ki bu da onun platon'un sokrates'inden ayıran bir sokrates figürü çizebilmesini sağlar.

hesabın var mı? giriş yap