şükela:  tümü | bugün
 • tam adı kubbealtı akademisi kültür ve sanat vakfı olan, ayrıca osmanlı belgelerinin dilini yayımlayarak büyük bir hizmette bulunmuş vakıf. bir de meral uğurlu hanımefendi'nin seslendirdiği klasik türk musikisinin eski sesini dinlememiz için hazırladığı albümleriyle de gönülçelen bir vakıftır.

  (bkz: kubbealtı)
 • tramvayla gidildiğinde beyazıt kapalı çarşı durağında inilince hemen sizi karşılayan ve fetih cemiyeti ile aynı mekanı paylaşan bir yer.bir yer diye belirsizleştirdim çünkü kendisine has bir çekim gücü var.herkeste bu çekim gücünü uyandıramayabilir.orada çok hoş,mütevazi,saygın insanlarla ummadığınız anlarda karşılaşabilirsiniz.bahçesinde bir çınar ağacı vardır.bu çınar geçmişlerden bir şeylere tanıkçasına sanki size bir şeyler fısıldar ve ilk girdiğinizde kapıdan sizi o karşılar zaten.
 • geleneksel sanatlarla alakalı ,kaliteli baskılarla eserler veren bir yayınevi.
  sanat kitapları:
  -hat sanatı ve meshur hattatlar-muhiddin serin
  -hattat aziz efendi-muhiddin serin
  -bestekar ,tamburi,hattat,hafız kemal batanay-muhiddin serin
  -meşk murakkaları takımı-hazırlayan:muhiddin serin
  -kazasher mustafa izzet efendi'nin meşk murakka'ı-hazırlayan:muhiddin serin
  -şevki efendinin sülüs meşki-hazırlayan:muhiddin serin
  -hulusi efendi'nin meş murakka'ı-hazırlayan :muhiddin serin
  -halim efendi'nin meşk murakka'ı-hazırlayan:muhiddin serin
  -türk tezyini sanatlarında motifler-inci birol,çiçek derman
  -18. asırda lale
 • târihî bir mekânın gölgesinde dünümüzü tanıtan, birbirinden değerli yazar ve eseri okuyucuyla buluşturan vakıf. bünyesinde dursun gürlek gibi mümtaz bir yazarı barındırıyor, sırf bu nedenle bile takip edilir.
 • gerçekleştirdiği etkinlikleri, konserleri youtube kanalından paylaşarak dahi hayrat yapan vakıf.
 • "kubbealtı faâliyetleri" 1970 yılında kurulan kubbealtı cemiyeti ile başlamıştır. istanbul 7. asliye hukuk mahkemesinin 11 ağustos 1978 gün ve e.1978/488, k.1998/424 sayılı karârı ile cemiyet "kubbealtı akademisi kültür ve sanat vakfı" adını almıştır.

  gayesi:

  ilim, fikir ve sanatta türk milletine has târihten gelen değerleri esas tutarak, nesilleri, millî bir düşünce ve sanat merkezi etrâfında toplamaktır. bu gayeye erişmek için ilim ve fikirde, sanatta, dilde, sosyal sâhada ve neşriyatta muhtelif çalışmalar yapmaktadır.

  ilim ve fikir'de :

  akademik konferanslar, seminer ve sempozyumlar, sohbet toplantıları ve anma günleri.

  sanatta :

  türk süsleme sanatları, hat, klasik ve türk tasavvuf mûsıkîsi kursları.

  dilde :

  kubbealtı lugatı misalli büyük türkçe sözlük, osmanlı türkçesi kursu, aruz kursu ve türkçeyi düzgün ve doğru konuşma kursu

  neşriyatta :

  dil, târih, edebiyat, sanat, tasavvuf alanlardaki eserler ile nota, cd ve kasetler.

  sosyal sâhada :

  burslar, sosyal yardımlar, konser, gezi,yemek ve kermesler.

  vakıf kurucularının vasiyetnâmesinden...

  "...kubbealtı akademisi kültür ve san'at vakfı gibi, millî irfan ve sanata hizmeti gaye edinmiş bir müessesenin gelişme ve devâmı için maddî fedâkarlığa duyulan ihtiyaç, aşağıda bildirilen mal ve mülkümüzü kubbealtı akademisi kültür ve sanat vakfı'na devretmeyi bizler için vicdan borcu kılmıştır. öyle ki, gençliği bağrında toplamakta bulunan bu ocağın mensuplarının zihnî ve rûhî bir düzen içinde yetişmelerine gayretin, ibâdet gibi temiz, mukaddes bir millî vazîfe ve vicdan borcu olduğuna inanmış bulunuyoruz.

  hareket noktamız bu olmakla berâber, her müslümânın fikir ve gönül dağarcığında bulunması gereken bir hak kelâmı, hayâtımız boyunca bizi, çevremize maddî mânevî imkânlarımızı açık tutmaya sevk eylemiştir. cenâb-ı hak kur'ân-ı kerîm'inde: "ve mâ leküm illâ tünfiku fî sebîlillâhi mîrasü's-semâvâti ve'l-arz..." (ne oluyor size ki îman ettikten sonra da allah yolunda harcamıyorsunuz? halbuki göklerin ve yerin bütün mîrâsı allah'ındır.) dediğine göre, o'nun vermiş olduğu mal ve mülkü, gene o'nun kullarının istifâdesine arz eylemek, insan oğluna gurur değil, ancak şükür vermelidir vesselâm."
 • hat ve kitabe kültürü üzerine seminer programı düzenleyen vakıf. 5 haftalık seminerler uğur derman, muhittin serin ve aydın yükseltarafından verilecekmiş. cüzi bir ücret karşılığı olacakmış. daha fazla bilgi için:

  http://kubbealti.org.tr/haber.asp?id=3
 • 70'li yıllardan beri hayatını kubbealtı çatısı altında sürdüren kubbealtı musiki cemiyeti'nin çalışmalarına son vermiş vakıf!..

  halihazırda kubbealtı musiki cemiyeti hayatını ömürlü mûsıkî topluluğu olarak sürdürmektedir.
 • samiha ayverdi kurucu üyelerindendir.